26.03.2019
Programy i projekty

Seminarium „Administracja publiczna w Polsce – zadania i obowiązki”

W dniach od 25 do 29 marca 2019 r. KSAP organizuje kolejne seminarium dla studentów i wykładowców Charkowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Państwowej, filii Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy. Przyszli urzędnicy ukraińscy zapoznają się z dobrymi praktykami w polskiej administracji.

Uczestnicy szkolenia podczas zajęć

Program seminarium obejmuje prezentację systemu służby cywilnej i roli KSAP ww. systemie, zapoznanie uczestników z systemem zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja, ocena, rozwój zawodowy i szkolenia) oraz strategią zarządzania projektami w administracji publicznej. Ponadto, uczestnicy seminarium wezmą udział w warsztatach poświęconych roli lidera, a także społecznym i psychologicznym uwarunkowaniom korupcji i anomii w administracji.

Program szkolenia wsparli eksperci z Departamentu Służby Cywilnej i Rządowego Biura Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Departamentu Wschodniego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Projekt dofinansowano w ramach Programu Study Tours to Poland, realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, nazwa fundacji i dwie flagi: polska i amerykańska      logo Fundacji Liderzy Przemian      logo Study Tours to Poland

Galeria zdjęć