24.05.2022
Informacje

Samorząd – dzielimy się doświadczeniem z Kazachstanem

W dniach 23-27 maja 2022 r. w KSAP gościmy urzędników z Kazachstanu, w ramach realizowanego przez Szkołę seminarium: Polskie doświadczenia w reformie samorządowej. Projekt zainicjowany został przez biuro regionalne OBWE w Nur-Sułtan (Kazachstan), przy współpracy z Ambasadą RP.

uczestnicy spotkania podczas prezentacji

Cel

Seminarium ma na celu przedstawienie sposobu funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce, podstaw reformy samorządowej oraz prezentację dobrych praktyk polskich samorządów.

Uczestnicy

Uczestnicy seminarium reprezentują instytucje administracji publicznej centralnej Kazachstanu – Kancelarię Prezydenta Kazachstanu, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Finansów.

Program

Zagadnienia poruszane w trakcie seminarium to m.in.: organizacja polskiego systemu administracji publicznej, kompetencje władz samorządowych, System Monitorowania Usług Publicznych, finanse samorządów i zarządzanie mieniem i inne, wybrane przez uczestników.

Program seminarium obejmuje – oprócz zajęć stacjonarnych – wizyty studyjne w ministerstwach: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów oraz urzędach administracji samorządowej różnych szczebli (wojewódzkiego, powiatowego i gminnego). Uczestnicy seminarium mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego), Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz Urzędu Miasta Józefowa. Dzięki gościnności władz tych instytucji i gotowości pracowników do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, uczestnicy seminarium nie tylko poznają strukturę i zasady funkcjonowania administracji samorządowej, ale też mają okazję zapoznać się z dobrymi praktykami na miejscu w samorządach.

Finansowanie

Projekt finansowany jest ze środków Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

logo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Galeria zdjęć