06.12.2019
Projekty szkoleniowe

Rozstrzygnięto konkurs FZP na Menedżera Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych w 2019 r.

Laureatem III edycji konkursu Forum Zarządzania Publicznego został Marek Charążka, Dyrektor Centrum Informatycznego Edukacji. Wyboru laureata dokonali uczestnicy konferencji, która odbyła się w KSAP 5 grudnia br. 

grupowe zdjęcie finalistów konkursu oraz przedstawicieli partnerów Forum

Laureat zaprezentował praktykę pt. Integracja baz danych systemu oświaty. Kompletne, rzetelne dane służące do efektywnego zarządzania i finansowania zadań oświatowych.

Celem realizowanej dobrej praktyki jest integracja baz danych systemu oświaty poprzez uzyskanie interoperacyjności pomiędzy dostępnymi bazami danych i zasobami informacyjnymi w systemie oświaty.

Unikalność dobrej praktyki polega na wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań IT do ujednolicenia w skali całego kraju obsługi zadań instytucji systemu oświaty. Dzięki wyeliminowaniu wielokrotnego podawania tych samych danych w różnych systemach usprawniono zarządzanie finansowania zadań oświatowych np.: obsługi egzaminów zewnętrznych.

Głównymi podmiotami, które skorzystały z wdrożonego rozwiązania informatycznego są m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne, Instytut Badań Edukacyjnych, kuratoria oświaty, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe.

Oprócz laureata, swoje praktyki zaprezentowali także pozostali finaliści konkursu:

  • Wojciech Szajnar, praktyka Cyfrowa transformacja CPPC,
    Centrum Projektów Polska Cyfrowa
  • Rafał Sowiński, praktyka Zarządzanie projektem budowy Platformy Elektronicznego Fakturowania, poprzez wybór wykonawców w formie dialogu konkurencyjnego i współpracę opartą na otwartości i zaufaniu, 
    Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania
  • Elżbieta Dobrowolska, Bartosz Gaca, praktyka Systemowe mechanizmy nadzoru w pionie świadczeń emerytalno-rentowych jako element kontroli zarządczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Serdecznie gratulujemy laureatowi i finalistom wdrożenia innowacyjnych praktyk w sektorze publicznym.

Na zakończenie konferencji odbył się miniwarsztat „Badanie doświadczeń użytkowników w procesie tworzenia cyfrowych usług publicznych” prowadzony przez Katarzynę Zajkowską z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Patronaty

Konkurs objął patronatem Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

logo służby cywilnej - napis służba cywilna z polskim godłem

Patronat medialny nad konkursem objął dziennik „Rzeczpospolita”.

logo dziennika Rzeczpospolita: z lewej strony orzeł, z prawej napis: Rzeczpospolita

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt KSAP, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej na temat Forum Zarządzania Publicznego

logo Forum Zarządzania Publicznego - z lewej strony dwie białe i dwie czerwone twarze, z prawej napis forum zarządzania publicznego

Wideo