29.11.2023
Projekty szkoleniowe

Rozstrzygnięto konkurs FZP!

Laureatem IV edycji konkursu Forum Zarządzania Publicznego na Innowacyjne praktyki w instytucjach publicznych w 2023 r. została praktyka pt. Wdrożenie narzędzia informatycznego klasy CRM wspierającego zarządzanie relacjami z klientem KAS, zgłoszona przez Ministerstwo Finansów.

Zdjęcie grupowe finalistów konkursu i przedstawicieli Kapituły.

Wyboru laureata dokonali uczestnicy konferencji, która odbyła się w KSAP 28 listopada 2023 r. 

Celem praktyki „Wdrożenie narzędzia informatycznego klasy CRM wspierającego zarządzanie relacjami z klientem KAS” jest usprawnienie działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Praktyka z wykorzystaniem modelu zarządzania relacjami i klientami administracji podnosi jakość świadczonych usług - przede wszystkim w zakresie procesów typu „back office”. W ramach całościowego, ciągle rozwijanego i optymalizowanego, modelu zarządzania relacjami z klientem KAS, wszelkie działania wewnętrzne przyczyniają się do zwiększania poziomu jakości wzajemnych relacji i sposobu realizacji usług.

Wykorzystanie nowoczesnych i różnorodnych interfejsów aplikacji wpływa na wysoki standard pracy i szybkość wykonywania zadań.  Praktyka ma pozytywny wpływ na świadczenie usług obywatelom (stacjonarnie, zdalnie, elektronicznie/cyfrowo) i funkcjonowanie instytucji.

Innowacyjne praktyki

Oprócz laureata, swoje praktyki zaprezentowali także pozostali finaliści konkursu:

Kapituła konkursu wyróżniła także praktykę „Wydawanie Szybkich Paszportów tymczasowych (SPT) na Lotnisku Chopina w Warszawie" zgłoszonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Konkurs FZP

Celem konkursu było wyłonienie innowacyjnych menedżerów i upowszechnianie dobrych praktyk w administracji publicznej. Konkurs promuje liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, którzy kierując się dobrem obywateli usprawniają funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług publicznych.

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na stronie Forum.

Galeria zdjęć