13.12.2018
Projekty szkoleniowe

Rozstrzygnięcie konkursu "Menedżer innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych"

Podczas konferencji Forum Zarządzania Publicznego został wyłoniony laureat konkursu "Menedżer innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych". Nagroda został przyznana Zbigniewowi Cholewie, naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Laureat zaprezentował praktykę związaną ze zmianą komunikacji urzędowej.

Laureat konkursu przy mównicy

Zwycięzca podzielił się swoim doświadczeniem związnym z upraszczaniem komunikacji w swoim urzędzie. Celem dobrej praktyki wdrożonej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze były zmiany w korespondencji kierowanej do podatników i instytucji poprzez zastosowanie zasad prostego języka oraz wprowadzenie przejrzystej formy pism. Projekt, poprzez upowszechnienie redagowania pism w prosty i przystępny sposób, przyczynia się do poprawy wizerunku urzędu i relacji z obywatelami.

Oprócz laureata, swoje praktyki zaprezentowali także pozostali finaliści konkursu:

  • Jacek Kowalczyk, Małopolski Urząd Wojewódzki: Czy można w rok zlikwidować wieloletnie zaległości stanowiące 25% zaległości w kraju? – czyli innowacje Wojewody Małopolskiego w zadaniu koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych;
  • Jakub Mielczarek, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: Samorząd dla Obywateli – Łódzkie Service Jam;
  • Jagoda Płatek, Ewa Orkwiszewska, Justyna Wanat, Joanna Fajfer, Małgorzata Korczak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala: Certyfikat z ZUS – nowy sposób podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) przeznaczony dla lekarzy upoważnionych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Uczestnicy konferencji wysłuchali również prezentacji poświęconej zarządzaniu projektami w adminsitracji rządowej. Swoimi doświadczeniami z wdrażania podejścia projektowego podzielił się Tomasz Janka, dyrektor Rządowego Biura Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na zakończenie odbył się miniwarsztat "Kultura produktu w urzędzie czy kultura efektywności?" poprowadzony przez Sławomira Wysockiego, konsultanta ds. zarządzania jednostkami administracji publicznej.

Patronat medialny

Patronem medialnym konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.

logo dziennika "Rzeczpospolita" - orzeł w koronie i napis Rzeczpospolita

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na stronie FZP.

logo Forum Zarządzania Publicznego - z lewej strony dwie białe i dwie czerwone twarze, z prawej napis forum zarządzania publicznego

Galeria zdjęć

Wideo