01.10.2019
Programy i projekty

Relacja online – Trenerzy wewnętrzni w administracji – zasób ukryty czy nieodkryty?

Zapraszamy do oglądania relacji online z sesji Forum Zarządzania Publicznego poświęconej tematowi wewnętrznych trenerów w instytucjach administracji publicznej. 

uczestnicy konferencji podczas wystąpienia prelegenta

Program

9:30 – 10:00        Rejestracja

10:00 – 10:10     Otwarcie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:10     Prezentacje

 • Projekt Erasmus+ Trainer Educator Training Course
  Dr Anna Jaroń, Doradca Dyrektora KSAP
 • Budowanie efektywnych struktur trenerskich w organizacji
  Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS
 • Akademia UTK jako przykład wykorzystania potencjału pracowników i organizacji
  Krzysztof Kulka, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Urząd Transportu Kolejowego
 • Doświadczenia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w tworzeniu i wykorzystaniu potencjału trenerów wewnętrznych
  Magdalena Malinowska, Izabella Bednarska, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

11:10 – 12:10   Panel dyskusyjny: Jak wykorzystać potencjał trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych?

 • Robert Bartold, Dyrektor Generalny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Marta Muszyńska, Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS
 • Łukasz Świetlikowski, Koordynator trenerów wewnętrznych KPRM

Moderator, Dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:10 – 12:40   Przerwa

12:40 – 15:00     Warsztaty

Miniwarsztat 1: „Jak stworzyć system trenerów wewnętrznych w instytucji publicznej?

 • Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS
 • Robert Michalski, Naczelnik wydziału spraw pracowniczych ZUS
 • Agnieszka Kamińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Zawodowego, UTK

Miniwarsztat 2: Wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera

 • Teresa Baranowska, trener wewnętrzny ZUS

logo Forum Zarządzania Publicznego - z lewej strony dwie białe i dwie czerwone twarze, z prawej napis forum zarządzania publicznego

Galeria zdjęć

Wideo