05.02.2024
Informacje

Rekrutacja do KSAP

W dniach 1 i 3 lutego odbył się I etap rekrutacji do kształcenia dualnego. Kandydaci rozwiązywali zadanie pisemne, pisali sprawdzian umiejętności, a także egzamin językowy.

kandydaci podczas egzaminu

Kształcenie dualne to nowa formuła kształcenia liderów administracji publicznej w Polsce. Program pozwala na kontynuowanie pracy w urzędzie, przy jednoczesnym podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności urzędniczych. 

Zadanie pisemne i sprawdzian umiejętności mają na celu zweryfikować zdolności do integrowania informacji i wyciągania na tej podstawie odpowiednich wniosków. Sprawdzają umiejętność rozumowania, czyli sposób przetwarzania otrzymywanych informacji oraz posiadanej wiedzy, znajdowania pomiędzy nimi powiązań i zależności kojarząc ze sobą odpowiednie dane.

Egzamin językowy (angielski, niemiecki) składał się z czterech części sprawdzających znajomość struktur językowych i słownictwa, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz pisanie.

Więcej nt. kształcenia dualnego.