30.10.2019
Programy i projekty

Rekrutacja do Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej

Ruszyła kolejna tura rekrutacji. Od 30 października do 6 grudnia 2019 r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

Akademia Zarządzania to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Program jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Cel projektu

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Uczestnicy projektu

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu będą przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Projekt obejmie wsparciem 120 osób.
Udział w programie kształcenia jest bezpłatny.

Forma realizacji

  • dwudziestodniowy program kształcenia dla kadry menadżerskiej średniego szczebla (zajęcia rozłożone w czasie do 9 miesięcy)
  • zajęcia organizowane w Polsce (10 dni zajęć) oraz w instytucjach partnerskich w Finlandii (5 dni zajęć) i na Węgrzech (5 dni zajęć)
  • sesje Development Center
  • indywidualne sesje coachingowe dla uczestników (2 sesje coachingowe  informacji zwrotnej z Development Center)

Spotkania informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne nt. Akademii Zarządzania:

  • 12 listopada 2019, godz. 15:30 – 16:30
  • 15 listopada 2019, godz. 8:30 – 9:30 
  • 19 listopada 2019, godz. 16:00 – 17:00 
  • 28 listopada 2019, godz. 8:30 – 9:30 

Rejestracja na spotkania na stronie Akademii Zarządzania.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Akademii Zarządzania, w zakładce Rekrutacja.

Zapraszamy!

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny