20.07.2023
Informacje

Rekonstrukcja ładu globalnego pod wpływem transformacji klimatycznej

19 lipca prof. Tomasz G. Grosse wygłosił wykład „Rekonstrukcja ładu globalnego pod wpływem transformacji klimatycznej”. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Megatrendy i wyzwania dla Polski”.

Profesor Grosse przedstawił w jaki sposób zmieniała się polityka wewnętrzna i zagraniczna krajów UE w związku z transformacją klimatyczną i kryzysem energetycznym spowodowanym wojną na Ukrainie. Przybliżył także narzędzia kształtujące efektywność ekonomiczną transformacji klimatycznej, które stosowane są w Chinach oraz Stanach Zjednoczonych.

Dyskusja przeprowadzona w ostatniej części spotkania dotyczyła m.in. wpływu obecnej sytuacji geopolitycznej oraz polityki klimatycznej UE na Polskę.

Wykład odbył się w ramach cyklu „Megatrendy i wyzwania dla Polski”, ktorego celem jest przybliżenie słuchaczom KSAP oraz pracownikom administracji publicznej zjawisk o charakterze globalnym oraz ich wypływu na Polskę.