09.12.2010
Projekty szkoleniowe

„Przygotowanie do konkursów UE” - Współpraca KSAP-ENA/DAE wspierana przez MOF

Szkolenia na temat otwartego konkursu na urzędników UE

W dniach 9-10 grudnia 2010 r. odbyło się w KSAP szkolenie na temat otwartego konkursu na urzędników w instytucjach UE. Prowadziła je Julie Leprêtre, przedstawicielka francuskiej ENA, a skierowane było do pracowników administracji publicznej oraz słuchaczy KSAP.

Prelegentka przedstawiła kompleksowy obraz zagadnienia konkursów na stanowiska urzędników w UE oraz zaprezentowała niezbędne informacji osobom. Przedstawiła opis różnych stanowisk urzędniczych tj. agent konkursowy, agent czasowy, oddelegowany pracownik krajowy oraz urzędnik etatowy. Szczegółowo przedstawiono procedurę konkursową na stanowiska urzędników etatowych. Składa się ona z dwóch etapów:

1. Etap testów preselekcyjnych, który bada 4 grupy umiejętności:
· rozumowanie słowne (rozumienie tekstu),
· myślenie numeryczne (operacje na liczbach),
· myślenie abstrakcyjne (operacje na figurach geometrycznych),
· ocena sytuacji (rozwiązywanie hipotetycznych sytuacji problemowych).
Na poziomie tego etapu odpada 80-90 procent kandydatów.

2. Etap centrum oceny (assessment center). Wyróżnia się tu 3 części:
· rozwiązywanie studium przypadku i ustna prezentacja wyników,
· ćwiczenia w grupach – 6 osobowe zespoły mają za zadanie rozwiązanie sytuacji problemowej. Podczas zadania komisja ocenie umiejętności pracy zespołowej, przywództwa, komunikowania się, wytrwałości, uczenia się oraz identyfikacji problemu,
· rozmowa kwalifikacyjna – pytania dotyczące motywacji, doświadczenia, umiejętności etc.

W drugim dniu szkolenia prelegentka skupiła się głównie na rozwiązywaniu przykładowych testów i omawianiu wyników otrzymywanych przez uczestników szkolenia. Zaprezentowano metodologię przygotowania się oraz techniki rozwiązywania tego typu testów.

Katarzyna Joniec, Agata Gruza, Klara Wigier, Maciej Jamróz

Szkolenie prowadzone w języku francuskim i wspierane przez MOF jest elementem współpracy KSAP-ENA/DAE.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć