20.10.2014
Projekty szkoleniowe

Przedstawiciele krajów Partnerstwa Wschodniego na stażach w polskiej służbie cywilnej

W dniach 20-31 października 2014 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej będzie gościć 18 przedstawicieli administracji 6 krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu dedykowanym nt. ”Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego.”

Zdjęcie grupowe.

Program stażu w służbie cywilnej

​Celem projektu jest zapoznanie urzędników z krajów Partnerstwa Wschodniego z rozwiązaniami dotyczącymi obszaru polityki kadrowej stosowanymi w polskiej Służbie Cywilnej. Dwutygodniowe staże będą odbywać się w instytucjach administracji publicznej w Polsce – Głównym Urzędzie Statystycznym, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, a także Ministerstwach: Administracji i Cyfryzacji, Edukacji Narodowej, Finansów, Gospodarki, Infrastruktury i Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej oraz Środowiska. Przy wsparciu wyznaczonego opiekuna stażu uczestnicy będą mieli okazję poznać m.in.:

  • misję i wizję urzędu, a także strukturę organizacyjną,
  • zasady i procesy funkcjonowania instytucji, jej cele i główne zadania,
  • zasady współpracy z nadrzędnymi, nadzorowanymi, podległymi czy współpracującymi urzędami administracji publicznej, 
  • zasady i procesy funkcjonowania biura dyrektora generalnego komórek odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej i wdrażanie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie, w tym w obszarach: organizacji zarządzania zasobami ludzkimi, naboru i wprowadzania do pracy, motywowania, rozwoju i szkolenia, rozwiązania stosunku pracy.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 2011 roku projekt jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Krajową Szkołę Administracji Publicznej, przy współpracy Departamentu Służby Cywilnej KPRM. Celem programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Projekt jest finansowany ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

Galeria zdjęć