10.11.2016
Projekty szkoleniowe

Przeciwdziałanie korupcji na Ukrainie

W dniach od 14-18 listopada br. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej gościć będzie przedstawicieli administracji publicznej Ukrainy – uczestników szkolenia: Zapobieganie i zwalczanie korupcji na Ukrainie. Rozwój kompetencji śledczych i prewencyjnych ukraińskich  organów antykorupcyjnych.

Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z polskimi doświadczeniami w zakresie zwalczania i zapobiegania korupcji przez wyspecjalizowaną rządową agencję antykorupcyjną - Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz inne instytucje zajmujące się przestępczością o charakterze korupcyjnym.

Forma szkolenia

Wykłady i warsztaty prowadzić będą eksperci z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Finansów. Program szkolenia przewiduje również wizytę studyjną w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Szkolenie realizowane jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowane ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Przeczytaj więcej na temat Akademii.

logo polskiego ministerstwa spraw zagranicznych logo partnerstwa wschodniego logo polskiej pomocy

Galeria zdjęć