15.11.2022
Projekty szkoleniowe

Przeciwdziałanie korupcji i walka z szarą strefą – polskie doświadczenie dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

W dniach 14-18 listopada 2022 r., w ramach programu – Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowane jest seminarium: Przeciwdziałanie korupcji i walka z szarą strefą w dziedzinie podatku VAT i akcyzy.

przedstawiciele partnerów szkolenia przy stole prezydialnym

Jest to trzeci z pięciu modułów tegorocznej, XII edycji AAPPW. Udział w projekcie biorą przedstawiciele kadry kierowniczej z ministerstw finansów oraz instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie korupcji w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie.

Cel seminarium

Celem seminarium jest m.in:

 • rozwój kompetencji zawodowych uczestników w zakresie: przeciwdziałania korupcji, w szczególności poprzez zapoznanie z doświadczeniami w zwalczaniu korupcji polskich wyspecjalizowanych instytucji i ich agend terenowych; a także wykrywania nadużyć finansowych,
 • zwiększenie skuteczności i efektywności polityki antykorupcyjnej w urzędach macierzystych uczestników szkolenia,
 • zwiększenie skuteczności i efektywności administracji podatkowych uczestników szkolenia oraz większy wpływ na proces decydowania o sprawach dotyczących zwalczania oszustw VAT i szeroko pojętych oszustw podatkowych oraz ograniczania szarej strefy.

Program

W odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników, w programie szkolenia, zaplanowano wykłady i warsztaty obejmujące następującą tematykę:

 • zjawisko korupcji,
 • prewencja i edukacja antykorupcyjna,
 • konflikt interesów,
 • nieprawidłowości w zamówieniach publicznych,
 • czynności kontrolne,
 • znaki akcyzy,
 • system Track & Trace,
 • mechanizmy nadużyć VAT,
 • szara strefa,
 • Mechanizm Podzielonej Płatności.

Ponadto program obejmuje blok warsztatów skoncentrowanych na zagadnieniach etyki w służbie cywilnej.

Partner merytoryczny projektu

Partnerami merytorycznymi projektu są: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Ministerstwo Finansów RP, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem programu jest kształtowanie profesjonalnej kadry urzędniczej, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania przemian w krajach Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program jest finansowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej na temat AAPPW

logo polskiej pomocy logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych logo Eastern Partnership

 

logo Ministerstwa Finansów logo Krajowej Administracji Skarbowej Logo Kancelarii Prezesa rady Ministrów logo Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 

Galeria zdjęć