17.05.2021
Informacje

Profilaktyka antyterrorystyczna

Funkcjonariusze CPT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej dla słuchaczy i absolwentów KSAP.

Na granatowym tle napis: Terrorism Prevention Centre of Excellence

KSAP od lat współpracuje z ABW w zakresie dydaktycznym. Oficerowie agencji prowadzą wykłady dla kolejnych promocji KSAP na temat służb specjalnych, ich zadań i organizacji. Prezentują również na przykładach z historii metodykę ich działania. Wykłady zawierają także niezwykle istotne dla przyszłości zawodowej słuchaczy KSAP, wybrane zagadnienia profilaktyki kontrwywiadowczej. 

10 maja 2021 roku funkcjonariusze CPT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej dla słuchaczy i absolwentów KSAP. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. praktyczne wskazówki na temat rekomendowanego sposobu postępowania w sytuacjach o charakterze terrorystycznym, z uwzględnieniem elementów Kampanii społecznej 4U!, stanowiącej wizualizację procedury rekomendowanej przez ABW i MSWiA w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Podnoszenie świadomości antyterrorystycznej wśród urzędników administracji publicznej stanowi ważny element budowania kultury bezpieczeństwa na terenie naszego kraju.