03.06.2019
Programy i projekty

Procedury legislacyjne i technika prawodawcza - sesja peer learning projektu LEGIS

31 maja 2019 r. w ramach projektu „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej – LEGIS”, odbyła się Sesja Peer learning pt. „Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa”. 

uczestnicy panelu podczas rozmowy

Sesja Peer learning miała na celu przedstawienie doświadczeń dotyczących zagadnień o kluczowym znaczeniu dla usprawnienia procesu tworzenia prawa. W sesji wzięli udział dotychczasowi uczestnicy projektu LEGIS oraz zaproszeni wykładowcy. 

Podczas spotkania zastępca dyrektora KSAP Sylwia Ojdym podsumowała realizację projektu LEGIS, w ramach którego w 152 szkoleniach wzięły udział 373 osoby. Dr Wojciech Arndt, Koordynator w Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego przedstawił najczęstsze problemy i dobre praktyki w zakresie procesu legislacyjnego zidentyfikowane podczas szkoleń w projekcie LEGIS.
 
W ramach sesji odbyła się również dyskusja panelowa pt. „Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa”, w której dyskutowali:

 • Piotr Kędziora, Dyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu RP
 • dr Wojciech Arndt, Koordynator w Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego
 • dr Joanna Knapińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
 • dr Sławomir Peszkowski, Ekspert w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
 • Jakub Zabielski, Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu RP
 • Włodzimierz Zając, Kancelaria Legislacyjna WZ

Dyskusję moderował dr Maciej Berek, Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UMCS w Lublinie.

W drugiej części sesji Peer learning odbyły się cztery równoległe sesje warsztatowe:

 1. Procedura legislacyjna i zarządzanie procesem prawodawczym. Konsultacje publiczne. Ocena skutków regulacji
  Prowadzący: dr Maciej Berek, Jakub Zabielski
 2. Technika prawodawcza: upoważnienia ustawowe
  Prowadząca: dr Joanna Knapińska
 3. Technika prawodawcza: przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące, końcowe
  Prowadzący: Włodzimierz Zając
 4. Technika prawodawcza: przepisy kreujące organy i instytucje, przepisy formułujące sankcje karne i administracyjne, przepisy określające limity wydatków budżetowych oraz inne wybrane problemy szczegółowe
  Prowadzący: dr Wojciech Arndt, dr Sławomir Peszkowski

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”

Więcej na temat projektu LEGIS

Logo Funduszy Europejskich, polska flaga i napis Rzeczpospolita Polska, logo KSAP, logo Unii Europejskiej

Galeria zdjęć