18.10.2021
Projekty szkoleniowe

Probacja, mediacja i system dozoru elektronicznego. Szkolenie on-line dla urzędników z Armenii

W dniach od 18 do 22 października 2021 r. w KSAP odbędzie się szkolenie poświęcone tematyce probacji, mediacji i dozoru elektronicznego. Szkolenie on-line dla urzędników z Armenii, organizowane jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

zrzut ekranu z uczestnikami szkolenia

Partner merytoryczny projektu

Partnerem merytorycznym projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służba Więzienna.

Cel projektu

Celem szkolenia jest:

 • zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników w dziedzinie wykonywania zadań w systemie probacji,  
 • analiza możliwości implementacji dobrych praktyk  do ormiańskiego systemu probacji i jego dalszy rozwoju, 
 • zapoznanie z głównymi modelami funkcjonowania systemów dozoru elektronicznego w Polsce oraz w praktyce  międzynarodowej.

Program

W programie zaplanowano m.in. następujące zagadnienia:

 • środki probacyjne w polskich przepisach prawa karnego, 
 • misja, zasady organizacji i zarządzania polskiej służby kuratorskiej, 
 • rola i zadania kuratora sądowego w wykonywaniu środków probacji wobec osób dorosłych: metody pracy, sposoby jej dokumentowania i raportowania o niej do właściwych podmiotów, 
 • probacja wobec nieletnich sprawców czynów karalnych – sądownictwo rodzinne i nieletnich - sposoby postępowania z nieletnimi, 
 • wykonywanie kary ograniczenia wolności w kontekście modelu problem-solving justice i paradygmatu sprawiedliwości naprawczej,  
 • wybrane metody pracy kuratorów: casework i jej odmiany, dialog motywujący, podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, 
 • mediacja w polskim systemie prawa karnego, wymagania wobec osób podejmujących się mediacji, 
 • współczesne modele resocjalizacji Good Lives Model, Model Risk Need Responsivity, 
 • prezentacja i omówienie jednego z  głównych modeli funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) w praktyce międzynarodowej. Model  -  „Back door” 
 • prezentacja i omówienie głównych modeli funkcjonowania dozoru elektronicznego w świecie – podział ze względu na sposób organizacji i umiejscowienia struktury dozoru elektronicznego w ustroju  danego Państwa. 

W programie przewidziano również wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Forma szkolenia

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19, szkolenie realizowane jest w trybie on-line, na platformie ZOOM.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program jest finansowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

Więcej na temat AAPPW

                   

Galeria zdjęć