30.06.2010
Dla słuchaczy

Priorytety belgijskiej prezydencji w UE

ambasador Królestwa Belgii Raoul Delcorde stoi przy mównicy i przemawia do słuchaczy

30. czerwca 2010 słuchacze Szkoły spotkali się z Jego Ekscelencją ambasadorem Królestwa Belgii Raoulem Delcorde. Dyskutowano priorytety belgijskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Gość określił rolę belgijskiej prezydencji jako uczciwego maklera i twórcę kompromisów (ang. honest broker and compromise maker). Natomiast jej najważniejszym celem jest usprawnienie działania instytucji unijnych i implementację Traktatu lizbońskiego.

Ambasador omówił najważniejsze zmiany które wprowadził ten dokument. Przypomniał o nowych stanowiskach: prezydenta i ministra spraw zagranicznych Wspólnoty. W związku z tą drugą funkcją wprowadzona zostanie służba zagraniczna Unii. Jej rozwój ma będzie ważnym zadaniem belgijskiej prezydencji. Wzmocni ona Unię jako najważniejszą organizację regionalną na świecie i jako ważnego czynnika w sprawie bezpieczeństwa światowego. Ponieważ służba zagraniczna Unii jeszcze nie działa prezydencja przejmie tymczasowo jej obowiązki. W sprawie rozszerzenia wspólnoty ambasador krótko omówił perspektywy członkostwa dla Chorwacji, Macedonii, Turcji i Islandii. 
Ponadto gość zwrócił też uwagę na rozbudowaną rolę parlamentu w Traktacie Lizbońskim. W związku z tym podkreślił wagę odpowiedniego zbalansowania instytucji wspólnotowych.
Prezydencja belgijska w Unii Europejskiej będzie miała miejsce w ramach trio: Hiszpania, Belgia, Węgry. Państwa uzgodniły następujące priorytety: walka z kryzysem, troska o środowisko naturalne, sprawy związane z polityką zagraniczną i wymiarem sprawiedliwości, wymiar społeczny i rozszerzenie Unii. Ambasador największy nacisk położył na stabilizację finansów strefy Euro poprzez wzmocnienie dyscypliny budżetowej. Później przeszedł do Strategii 2020 która ma zastąpić nieudaną Strategię lizbońską. Nowa strategia ma pomóc w skutecznej budowie w UE gospodarki opartej o wiedzę. 
Gość wskazał także na potrzebę wzmocnienia Unii na arenie międzynarodowej, wspomniał także o problemach jakie napotyka Unia ze strony głównych graczy na scenie światowej. Z kolei w dziedzinie problemów ekologicznych ambasador omówił proces implementacji gospodarki o niskim zużyciu węgla (ang. low carbon economy). Powiedział, że nie należy w tej dziedzinie być zbyt ambitnym. W kwestii współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości podkreślił wagę wprowadzania programu sztokholmskiego. W zakresie wymiaru społecznego Pan Delcorde wzmiankował że rok 2010 jest rokiem walki z ubóstwem. Podkreślił potrzebę harmonizacji polityk społecznych krajów członkowskich. 
Podczas dyskusji padały pytania dotyczące stosunku prezydencji belgijskiej do spraw polityki socjalnej i kwestii wykluczenia kobiet, sytuacji wewnętrznej Belgii po ostatnich wyborach parlamentarnych i przełożenia ich wyników na pozycję prezydencji. Ambasador podkreślił wagę jaką do polityki społecznej przykłada Belgia, ale zwrócił uwagę na problemy jakie mają państwa członkowskie ze znalezieniem wspólnych kryteriów. Ale wskazał, że w sprawach europejskich panuje w Belgii konsensus. Mówiąc o sile politycznej prezydencji gość odpowiedział, że będzie ona mniej tradycyjna od poprzednich i że jego rząd będzie się trzymał w cieniu, aby pozwolić wzmocnić się instytucjom unijnym. 
Jacek Łuczyński

Galeria zdjęć