08.11.2021
Informacje

Prezes Rady Ministrów powołał nowych członków Rady KSAP

Premier Mateusz Morawiecki powołał nowych członków Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

zdjęcie grupowe wszystkich członków Rady KSAP z Prezesem Rady Ministrów

Po uroczystym wręczeniu powołań, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rada KSAP rozpoczęła inauguracyjne posiedzenie. Przewodniczył mu Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Podczas posiedzenia został wybrany nowy Przewodniczący Rady, którym został sekretarz stanu w KPRM, rzecznik prasowy rządu Piotr Muller.

Skład Rady KSAP

Radę tworzą przedstawiciele najwyższych organów administracji rządowej, ministrowie określonych resortów, a także wybitni przedstawiciele nauki, praktyki i środowisk opiniotwórczych powołani przez Prezesa Rady Ministrów.

Przedstawiciele najwyższych organów administracji rządowej:

 • Minister właściwy ds. administracji publicznej – Mariusz Kamiński
 • Minister właściwy ds. finansów publicznych – Tadeusz Kościński
 • Minister właściwy ds. spraw zagranicznych – Zbigniew Rau
 • Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego – Przemysław Czarnek 
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michał Dworczyk
 • Szef Służby Cywilnej – Dobrosław Dowiat-Urbański
 • Przewodniczący Rady Służby Publicznej – Zdzisław Sipiera
 • Szef Kancelarii Prezydenta RP – Grażyna Ignaczak-Bandych
 • Prezes Najwyższej Izby Kontroli – Marian Banaś
 • Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Marek Zirk-Sadowski

Przedstawiciele nauki, praktyki i środowisk opiniotwórczych powołani przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję:

 • Marek Ast
 • dr hab. Zbigniew Cieślak
 • dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz
 • dr hab. Radosław Koszewski
 • dr Jędrzej Jan Kotarski
 • dr hab. Izabela Kowalik
 • Marcin Martyniak
 • Piotr Muller
 • prof. dr hab. Aleksander Nawrat
 • dr Marcin Romanowski
 • Krzysztof Krzyżanowski
 • dr Krzysztof Wąsowski 
 • dr hab. Marcin Wielec
 • dr hab. Andrzej Zybertowicz

Kompetencje Rady

Do kompetencji Rady należy:

 • opiniowanie kierunków działania Szkoły, ogólnych zasad rekrutacji, procesu dydaktycznego, a także funkcjonowania i wyników działalności Szkoły,
 • rekomendowanie zmian i przedstawianie propozycji we wskazanym wyżej zakresie,
 • określanie organizacji i trybu działania Rady.