03.11.2020
Projekty szkoleniowe

Praca zdalna w administracji – nowa normalność czy rozwiązanie przejściowe?

Zapraszamy na sesję online Forum Zarządzania Publicznego, poświęconą pracy zdalnej. W programie prezentacje, panel dyskusyjny oraz warsztaty. Spotkanie odbędzie się 10 listopada br., w godz. 10:00-15:00. 

na drewnianym blacie stoi otwarty laptop, obok telefon, kartka, długopis, szklanka

W trakcie spotkania 10 listopada br. zaprezentowane zostaną dobre praktyki Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  w zakresie  pracy zdalnej. Ponadto odbędzie się dyskusja panelowa zatytułowana: „Jak efektywnie organizować pracę zdalną w instytucjach publicznych?”. Uczestnicy miniwarsztatów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę  w zakresie profesjonalnego przygotowania się do spotkań on-line, efektywnego organizowania spotkań on-line oraz motywowania i angażowania pracowników w zespole zdalnym.

Udział w sesji i warsztatach jest bezpłatny.

Program

 9:50 – 10:00   Logowanie (MS Teams)

10:00 – 10:05  Otwarcie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:05 – 11:00  Prezentacje

 • Ministerstwo Zdrowia na pracy zdalnej – wczoraj, dziś i jutro
  Jarosław Kieszek, Dyrektor Biura Administracyjnego, Ministerstwo Zdrowia
 • Efektywna praca zdalna. Jakiego wsparcia potrzebują pracownicy?
  Małgorzata Maludzińska, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny: Jak efektywnie organizować pracę zdalną w instytucjach publicznych?

 • Małgorzata Maludzińska, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Iwona Sołtysińska, Dyrektor  ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, psycholog organizacji
 • Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS
 • Dionizy Smoleń, Dyrektor, Sektor publiczny, PwC (PricewaterhouseCoopers) Polska
 • Moderator: dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:00 – 12:30  Przerwa

12:30 – 15:00  Warsztaty

 • Miniwarsztat 1: Głos, mowa, kamera – profesjonalnie online
  Krzysztof Prystupa, trener specjalizujący się w szkoleniach z komunikacji, wystąpień publicznych, dykcji i emisji głosu, właściciel ViaMowa
 • Miniwarsztat 2: Cztery obszary, o które trzeba zadbać pracując zdalnie
  Tomasz Cichocki, konsultant, trener, facylitator, coach
 • Miniwarsztat 3: Zarządzanie zespołem na odległość. Jak zadbać o skuteczność i motywację zespołów zdalnych?
  Piotr Jaworski, mentor, certyfikowany audytor wewnętrzny, oraz trener biznesu, autor kursu online „Szef zdalny, zespół realny”
 • Miniwarsztat 4: Relacje i zaangażowanie w pracy zdalnej – radzenie sobie z napięciem i niepokojem
  Iwona Sołtysińska, psycholog organizacji, executive coach, facylitator

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie i warsztaty przyjmujemy do 6 listopada br. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Uprzejmie informujemy, iż limit miejsc na warsztatach został już wyczerpany. Zapraszamy do udziału w sesji ogólnej w godzinach 10:00-12:00.

Kontakt

Pytania związane z udziałem w sesji i warsztatach prosimy kierować na adres: fzp@ksap.gov.pl

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na www.fzp.ksap.gov.pl

Logo Forum Zarządzania Publicznego