03.07.2023
Informacje

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2023 r.

1 lipca w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbył się sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2023 r.

uczestnicy podczas egzaminu

Do tegorocznego egzaminu, organizowanego przez KSAP, przystąpiły 654 osoby. 

Akty mianowania otrzymują pracownicy służby cywilnej, którzy w wyniku pomyślnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, uzyskają w rankingu wyników miejsce uprawniające do mianowania, a także absolwenci KSAP, którzy w danym roku złożą wniosek o mianowanie. Limit mianowań w służbie cywilnej w 2023 r. wynosi 275.

Mianowanie zapewnia urzędnikom służby cywilnej dalszy rozwój profesjonalnej kariery w administracji rządowej.