17.01.2020
Informacje

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2020 roku

Z początkiem roku rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 roku. Egzamin odbędzie się 27 czerwca, w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie. Dzięki zmianom w przepisach, opłata za udział w postępowaniu w 2020 roku będzie niższa. 

akt mianowania

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 13 stycznia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Opłata za udział w postępowaniu w 2020 roku wynosi 520,00 zł (20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Jest to mniej o 110 zł w porównaniu z 2019 rokiem.

Mianowanie w służbie cywilnej to:

  • dodatek służby cywilnej (około 900 zł brutto), który wzrasta wraz z nabywaniem kolejnych stopni służbowych,
  • dodatkowy urlop wypoczynkowy (do 12 dni rocznie),
  • stabilniejsza forma zatrudnienia,
  • większa ochrona wynagrodzenia. 

Zgłoszenia

Formularz zgłoszenia do postępowania, w postaci umożliwiającej wypełnienie i wydruk, dostępny jest w Internetowym Systemie Zgłoszeń.

Absolwenci KSAP składają wnioski o mianowanie w służbie cywilnej bezpośrednio do Szefa Służby Cywilnej, na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Formularz wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

Zarówno zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego, jak i wniosek o mianowanie w służbie cywilnej absolwenta KSAP, można składać do 1 czerwca 2020 r. 

W 2020 roku 31 maja br. jest dniem wolnym od pracy – termin ulega przedłużeniu do dnia 1 czerwca 2020 r. włącznie. W razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.