03.08.2022
Informacje

Porozumienie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

3 sierpnia br. Dyrektor KSAP podpisał porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. 

Dyrektor KSAP i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego po podpisaniu porozumienia

Porozumienie sygnowali dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i prof. ucz. dr. hab. Paweł Sobczyk, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. 

Podpisane porozumienie obejmuje realizację celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych. Nawiązana współpraca dotyczyć będzie m.in. tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej, aktywizacji form rozwoju zawodowego szczególnie uzdolnionych studentów i słuchaczy, prac badawczo-wdrożeniowych oraz wymiany wiedzy naukowej.