25.05.2021
Informacje

Porozmawiajmy otwarcie. Rzecz o wartościach w służbie cywilnej.

Czym dla urzędników jest, a czym powinny być: otwartość, partnerstwo i zaangażowanie? Zapraszamy na serię trzech spotkań online w ramach cyklu seminariów na temat wartości i zasad, które stoją u podstaw służby cywilnej. Spotkania będą odbywać się w czwartki, w godz. 10.00-12.00. Pierwsze spotkanie już 10 czerwca.

troje uśmiechniętych ludzi

Zapraszamy do dyskusji na temat wartości i zasad, które stoją u podstaw służby cywilnej. Porozmawiamy o otwartości, partnerstwie i zaangażowaniu. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania:

  • Jakie dobre praktyki stosują organizacje i ich pracownicy? 
  • W jakich organizacjach chcieliby pracować urzędnicy? 
  • Czy kultura organizacji może ułatwiać lub utrudniać realizację zadań albo stanowić barierę w pracy z klientami zewnętrznymi? 

Seria spotkań online, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość dyskusji w mniejszych podgrupach, będzie odbywać się w czwartki, w godz. 10.00-12.00 w następujących terminach: 

  1. Porozmawiajmy otwarcie. OTWARTOŚĆ: 10 czerwca 
  2. Porozmawiajmy po partnersku. PARTNERSTWO: wrzesień 2021
  3. Porozmawiajmy z zaangażowaniem. ZAANGAŻOWANIE: październik 2021

W trakcie spotkań zarówno praktycy administracji – absolwenci nowatorskiego i pilotażowego programu KSAP – Kształcenie Liderów Administracji, jak i szkoleniowcy KSAP, rozmawiać będą z uczestnikami na temat dobrych praktyk stosowanych w administracji w kontekście wartości. 

Adresat wydarzenia

Wydarzenie adresowane jest do wszystkich pracowników administracji, a szczególnie pełnomocników ds. etyki, działów kadr i szkoleń na co dzień wspierających rozwój pracowników i wprowadzanie zmian w organizacjach oraz do wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem zarządzania w instytucjach publicznych.

Program

  9:50 – 10:00 Logowanie (MS Teams)
10:00 – 10:05 Otwarcie dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP
10:05 – 10:50 Otwarty czy zamknięty – jaki jest dzisiejszy urząd? Dyskusja na forum ogólnym.

  • Marcin Ryndziewicz, Urząd Transportu Kolejowego
  • Karol Jacek Stachelski, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  • Agnieszka Głośniewska, Urząd Regulacji Energetyki 

10:50 – 11:40 Miniwarsztaty w podgrupach (6-8 osób)
11:40 – 11:55 Podsumowanie miniwartsztatów na forum ogólnym
12:00 Zakończenie spotkania 

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie i warsztaty przyjmujemy do 8 czerwca br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, prześlemy link do spotkania.

Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona. 
Udział w spotkaniu i miniwarsztatach jest bezpłatny.

Uwaga! Podczas warsztatu wszyscy uczestnicy muszą mieć włączoną kamerę i mikrofon.