22.09.2010
Informacje

Polska-Rosja partnerstwo dla przyszłości

 przedstawiciele Akademii Zarządzania Publicznego w Rotsowie siedza przy stole. Dyrektor KSAP stoi i mówi

W dniach 22-23 września 2010 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej gościli przedstawiciele Akademii Zarządzania Publicznego w Rotsowie. Podczas wizyty studyjnej w ramach projektu „Polska-Rosja partnerstwo dla przyszłości” zaprezentowane zostały doświadczenia oraz wyzwania polskiej administracji publicznej z perspektywy przemian II połowy XX wieku, transformacji ustrojowej po 1989 r. oraz akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Galeria zdjęć