05.02.2020
Projekty szkoleniowe

Polska i Węgry – wspólne doświadczenia w projekcie

W dniach 02-08 lutego 2020 r. uczestnicy projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (Grupa II), biorą udział w II sesji wyjazdowej w Budapeszcie w NUPS – National University of Public Service.

budynek National University of Public Service

Cel projektu

Zwiększenie potencjału administracyjnego i współpracy administracji rządowej z agencjami wykonawczymi i partnerami zewnętrznymi na rzecz lepszej efektywności realizacji celów strategicznych poprzez poprawę jakości zarządzania, w tym wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej i zarządzania dostępnymi zasobami.

W Budapeszcie

Projekt jest realizowany w ponadnarodowym partnerstwie z National University of Public Service(NUPS) oraz fińskim Instytutem Zarządzania Publicznego (HAUS). Pięciodniowy wyjazd szkoleniowy w Budapeszcie jest kontynuacją wcześniejszych zjazdów szkoleniowych w Warszawie i Helsinkach. W programie zjazdu w NUPS zaplanowano zajęcia w zakresie rozwoju umiejętności menadżerskich, warsztaty zarządzanie nowymi technologiami, danymi, cyberbezpieczeństwem oraz trening przywództwa adaptatywnego.

Szkolenie trwa 5 dni. Zajęcia odbywają się w godzinach 8:30 – 16:00 w głównym kampusie National University of Public Service, w Budapeszcie.

Więcej informacji oraz spostrzeżenia i komentarze uczestników grupy 1 na stronie projektu. Zapraszamy!

NUPS

NUPS – National University of Public Service jest specjalną instytucją szkolnictwa wyższego, która zapewnia kompleksową bazę edukacyjną i szkoleniową dla rozwoju węgierskiej administracji publicznej. NUPS promuje nowoczesne metody nauczania i uczenia się (uczenie się w działaniu) i efektywności uczenia się. Zapewnienia rozwój przywództwa i programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej sektora publicznego na Węgrzech.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny