25.06.2024
Projekty szkoleniowe

Pokolenie młodych – praca w administracji? Czy to opcja dla mnie? Relacja na żywo!

Zapraszamy na spotkanie Forum Zarządzania Publicznego Pokolenie młodych – praca w administracji? Czy to opcja dla mnie? Sesja odbędzie się 25 czerwca br., w godz. 10:00-15:30, stacjonarnie, w KSAP.

Celem sesji jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat sposobów zachęcenia młodych osób do pracy w administracji publicznej. Kluczowe pytania, na które chcemy znaleźć odpowiedź, to: w jaki sposób możemy/powinniśmy angażować młode pokolenia do pracy w administracji i jak tworzyć środowisko sprzyjające priorytetom różnych pokoleń w instytucji administracji publicznej?

W trakcie spotkania 25 czerwca br. (wtorek) chcemy przybliżyć oraz zrozumieć najmłodsze pokolenie, ich  potrzeby oraz spojrzenie na świat i ważne kwestie życiowe. Zaprezentujemy najważniejsze wnioski z raportu „Gen Z o sobie i otaczającym ich świecie. Jakie są polskie Zetki?”. Ponadto przedstawione zostaną doświadczenia Urzędu Komunikacji Elektronicznej z młodymi pracownikami i kandydatami do pracy. Zapraszamy także do dyskusji panelowej: Jak angażować młodych ludzi w administracji publicznej? Natomiast w trakcie pierwszego miniwarsztatu uczestnicy będą wspólnie wypracowywać założenia kultury organizacyjnej urzędu na miarę pokolenia Z, przy wykorzystaniu gry symulacyjnej –  „Łowisko”, Pracowni Gier Szkoleniowych. Z kolei w trakcie drugiego warsztatu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zarządzać zróżnicowanym wiekowo zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników pokolenia najmłodszych oraz dojrzałych 50+.

Program

Pełna informacja na temat programu znajduje się na stronie projektu FZP.

  9:30 – 10:00   Rejestracja
10:00 – 10:10   Otwarcie

 • Małgorzata Bywanis-Jodlińska, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:00  Prezentacje

 • Jakie są polskie Zetki? Raport ekspercki o młodej generacji
  dr Alina Landowska, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet SWPS
 • Pokolenie Z w urzędzie – doświadczenia Urzędu Komunikacji Elektronicznej z młodymi pracownikami i kandydatami do pracy
  Bartosz Szota, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny
Jak angażować ludzi młodych w administracji publicznej? 

 • Paulina Bukowska, Główny Specjalista, Wydział Kształtowania Polityki Spójności, Departament Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Joanna Kencler, Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Artur Krawczyk, Naczelnik Wydziału Analiz Fiskalnych, Departament Polityki Makroekonomicznej,  Ministerstwo Finansów
 • Tadeusz Reimus, konsultant, psycholog, trener KSAP
 • Moderator, dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:00 – 12:30  Przerwa
12:30 – 15:30  Warsztaty

 • Miniwarsztat 1: Kultura organizacyjna urzędu na miarę pokolenia Z
  • dr Anna Jaroń - trener i Doradca Dyrektora KSAP
  • Filip Tomaszewski – współzałożyciel Pracowni Gier Szkoleniowych.
 • Miniwarsztat 2: Od boomersa do zoomersa i odwrotnie czyli zarządzanie wiekiem w administracji publicznej
  • Tadeusz Reimus, konsultant, psycholog, trener KSAP
  • Udział w sesji i warsztatach jest bezpłatny.

Rejestracja

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w sesji: formularz zgłoszeniowy.
Link będzie aktywny do 24 czerwca br. do godz. 14.00, po tym terminie rejestracja zostanie zakończona.

Miejsca na warsztatach są limitowane. Osoby zarejestrowane na warsztaty otrzymają potwierdzenie udziału najpóźniej na 1 dzień przed datą wydarzenia. Prosimy, aby rejestrować się tylko na jeden warsztat.
Udział w spotkaniu i miniwarsztatach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt

Pytania związane z udziałem w sesji prosimy kierować na adres: fzp@ksap.gov.pl

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego.

Logo Forum Zarządzania Publicznego

Wideo