03.07.2023
Projekty szkoleniowe

Pochwal się innowacyjną praktyką Twojej instytucji i wygraj!

IV edycja konkursu FZP „Innowacyjne praktyki w administracji publicznej”.

Czy Twoja instytucja wprowadza innowacyjne praktyki usprawniające pracę pracowników i ułatwiające  świadczenie usług obywatelom? Jeżeli nie – nie czytaj dalej! Jeżeli tak – pochwal się wprowadzonymi innowacjami, biorąc udział w konkursie Forum Zarządzania Publicznego i pomóż innym instytucjom podjąć nowe wyzwanie – dzieląc się swoim doświadczeniem!

na granatowym te czarna żarówka i biały napis "Pochwal się innowacyjną praktyką"

Cel konkursu

Celem konkursu jest wypromowanie innowacyjnych praktyk wprowadzonych po roku 2020, w instytucjach administracji publicznej. Chcemy w ten sposób upowszechniać praktyki usprawniające funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług publicznych.  

Patronat

Konkurs objęty jest patronatem Szefa Służby Cywilnej – pana Dobrosława Dowiata-Urbańskiego.

logo służby cywilnej

Uczestnicy konkursu

Do udziału w konkursie zapraszamy zespoły projektowe z instytucji administracji rządowej, samorządowej i państwowej, które chcą podzielić się wprowadzonymi przez siebie innowacjami. Wyłonieni przez Kapitułę Konkursu finaliści będą mieli okazję zaprezentować najlepsze praktyki podczas konferencji podsumowującej konkurs jesienią bieżącego roku.

Jakich praktyk szukamy?

Chcemy wypromować przedsięwzięcia, dzięki którym zwiększana jest skuteczność i efektywność realizacji zadań w danej instytucji administracji publicznej. Idealny kandydat na zwycięzcę to praktyka przynosząca korzyści obywatelom oraz pracownikom instytucji, trwała i uniwersalna (możliwa do zastosowania w innych organizacjach). Praktyka powinna zostać wdrożona w okresie: 1 stycznia 2020 r. – 30 czerwca 2023 r.

Jak wziąć udział w konkursie?

Krok 1: zidentyfikuj i opisz dobrą praktykę stosowaną w Twojej instytucji
Krok 2: wypełnij formularz zgłoszeniowy
Krok 3: prześlij zgłoszenie razem z wypełnionym formularzem na adres: fzp@ksap.gov.pl

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 8 września 2023 r.

Regulamin konkursu

Co zyskujesz biorąc udział w konkursie?

Jako zespół:

 • wyróżnienie działań zespołu odpowiedzialnego za proces implementacji innowacyjnej praktyki w instytucji,
 • możliwość przedstawienia swoich osiągnięć na ogólnopolskim forum administracji publicznej,
 • okazję do integracji i zacieśnienia współpracy.

Jako instytucja:

 • zwiększenie motywacji pracowników urzędu do podejmowania innowacyjnych działań,
 • wzrost identyfikacji pracowników i klientów z instytucjami publicznymi oraz wzrost zaufania do nich,
 • promocję instytucji jako organizacji nowoczesnej i przyjaznej innowacjom,
 • podniesienie prestiżu instytucji i osób w niej zatrudnionych.

Jako administracja publiczna:

 • poprawę jakości usług poprzez upowszechnienie nagrodzonych rozwiązań wśród instytucji publicznych.

O Forum Zarządzania Publicznego

Konkurs wspiera główne założenie Forum Zarządzania Publicznego, którym jest dzielenie się doświadczeniami i zapoznanie administracji publicznej z nowoczesnymi metodami zarządzania instytucjami publicznymi.

Partnerami Forum Zarządzania Publicznego są:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: Forum Zarządzania Publicznego – Konkurs

Logo Forum Zarządzania Publicznego