20.07.2020
Informacje

#Pinezki Pamięci – projekt edukacyjny realizowany przez słuchaczy XXXI Promocji Witold Pilecki

W ramach projektu #Pinezki Pamięci powstaje interaktywna mapa miejsc na terenie Warszawy w postaci ścieżek edukacyjnych, powiązanych z pionem cywilnym Polskiego Państwa Podziemnego (#PPP) – przede wszystkim Delegaturą Rządu na Kraj. 

logo projektu przedstawiające symbol pinezki internetowej z biało-czerwoną flagą i napisem pinezki pamięci

Wraz z początkiem czerwca rozpoczęły się działania w ramach projektu edukacyjnego #Pinezki Pamięci, który realizowany jest przez Słuchaczy XXXI Promocji Witold Pilecki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Celem projektu jest stworzenie interaktywnej mapy miejsc na terenie Warszawy w postaci ścieżek edukacyjnych, powiązanych z pionem cywilnym Polskiego Państwa Podziemnego (#PPP) – przede wszystkim Delegaturą Rządu na Kraj. Oczywiście w dalszej perspektywie planowane jest rozszerzanie zakresu oznaczonych miejsc.

Opisywane działania mają również przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej na temat roli służby cywilnej w Polsce, promocji edukacji historycznej i patriotycznej oraz zwiększenia partycypacji obywateli w zakresie edukacji pozaformalnej.