14.09.2010
Dla słuchaczy

Pierwsze spotkanie słuchaczy KSAP ze słuchaczami Cycle des Hautes Etudes Européennes ENA – w ramach współpracy KSAP i Ambasady Francji w Warszawie

prof. Witold Mikułowski oraz goście spotkania siedzą przy stole w bibliotece KSAP

14 września 2010 r. odbyło się pierwsze spotkanie słuchaczy KSAP z dwojgiem słuchaczy cyklu CHEE francuskiej ENA, p. Laurence Spicher-Bernier, pełniącą funkcje mera gminy Savigny-Sur-Orge i p. Yves de Rieux, zastępcą dyrektora Francuskiej Agencji Rozwoju, którym towarzyszyła p. Corinne Baylac, Attaché ds. Współpracy Uniwersyteckiej przy Ambasadzie Francji. Tematem spotkania była „Służba cywilna w Polsce, jej charakterystyka oraz rola KSAP w szkoleniu urzędników państwowych wysokiego szczebla”.

Prezentacja prof. Witolda Mikułowskiego umożliwiła gościom zapoznanie się ze środowiskiem polskiej służby cywilnej, jego specyfiką, problemami, kwestiami wymagającymi rozstrzygnięcia, jak np.: służba cywilna mianowana czy zatrudniana tylko na podstawie umowy o pracę? Jak powinny się kształtować relacje członków korpusu służby cywilnej ze światem polityki? Jak rozstrzygnąć od dawna czekającą na rozwiązanie sprawę neutralności politycznej urzędników?

Po zakończeniu prezentacji pojawiły się liczne pytania, dzięki czemu udało się szczegółowo wyjaśnić niektóre aspekty poruszanych tematów, omówić podobieństwa i różnice pomiędzy służbą cywilną w Polsce i we Francji. P. Anna Maria Płomińska, wykładowca w KSAP, specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa, wzięła czynny udział w dyskusji, podkreślając znaczenie współpracy sektora prywatnego i publicznego w Polsce oraz konieczność przygotowania wysokich urzędników państwowych do posługiwania się technikami zarządzania stosowanymi w sektorze prywatnym.
Spotkanie słuchaczy ENA w KSAP miało miejsce w ramach dwudniowej wizyty w Polscem służącej zapoznaniu się z polską administracją publiczną i zebraniu cennych dla słuchaczy ENA informacji, w związku z mającym się wkrótce odbyć ćwiczeniem symulacyjnym, stanowiącym element ich programu szkolenia w ENA, w którym będą reprezentowali Polskę.

Galeria zdjęć