09.11.2020
Informacje

Pierwsza zdalna inauguracja nowej Promocji KSAP

9 listopada 2020 r. odbyła się oficjalna inauguracja zajęć XXXII Promocji, podczas której grupa nowych słuchaczy złożyła uroczyste ślubowanie.

Po raz pierwszy w dziejach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej uroczystość inauguracji odbyła się w formie zdalnej, stanowiąc dla nowozaprzysiężonych słuchaczy, dla ich koleżanek i kolegów ze starszej XXXI Promocji, dla pracowników Szkoły i szerzej pojętej społeczności KSAP oraz dla zaproszonych gości swoiste signum temporis obecnych pandemicznych czasów.

Słuchacze XXXII Promocji uroczyście ślubowali: „Pragnąc służyć Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję sumiennie i rzetelnie wypełniać obowiązki słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, postępować zgodnie z zasadami etyki, a swoją postawą dawać świadectwo poszanowania prawa i godności innych”.

W uroczystości wzięli udział:

  • w imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego – Rafał Siemianowski, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • Dobrosław Dowiat Urbański, Szef Służby Cywilnej, 
  • dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP,
  • Jerzy Siekiera, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP.

Wykład inauguracyjny „Transformacja cyfrowa administracji publicznej” wygłosiła prof. Grażyna Szpor. 

Wideo