30.09.2019
Projekty szkoleniowe

Partnerstwo Wschodnie w KSAP

W ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, KSAP organizuje w dniach 30 września – 11 października br. wizyty studyjne urzędników z krajów Partnerstwa Wschodniego.

zdjęcie grupowe uczestników szkolenia

Podczas dwutygodniowego pobytu w wybranych urzędach przedstawiciele administracji Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy zapoznają się, przy wsparciu wyznaczonych opiekunów, z rozwiązaniami i dobrymi praktykami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej służbie cywilnej.

Podczas inauguracji projektu Secondments in the Civil Service Strengthening the System of Human Resource Management in the Civil Service of the Eastern Partnership Countries uczestnicy zapoznają się z historią, systemem i zadaniami służby cywilnej w Polsce, rolą KSAP w jej strukturze i kształceniu urzędników. W czasie wizyt studyjnych w: Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz Urzędzie Transportu Kolejowego uczestnicy poznają:

  • misję i strukturę organizacyjną instytucji,
  • zasady współpracy z innymi urzędami administracji publicznej, 
  • system zarządzania zasobami ludzkimi w instytucji.

W ostatnim dniu projektu, na spotkaniu podsumowującym, uczestnicy zaprezentują nabytą wiedzę i podzielą się ciekawymi rozwiązaniami z polskiego systemu – możliwymi do wykorzystania w macierzystych instytucjach krajów, które reprezentują.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Projekt realizowany jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego,  realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej na temat AAPPW

logo polskiej pomocy

Galeria zdjęć