18.05.2020
Informacje

Odwołane postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa, która odwołuje przeprowadzenie w 2020 r. postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie (art. 48).

akt mianowania

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa, która odwołuje przeprowadzenie w 2020 r. postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie (art. 48).

Ustawa przewiduje również zwrot zgłoszeń do postępowania oraz opłat za udział w tym postępowaniu pracownikom służby cywilnej, którzy złożą albo już złożyli swoje zgłoszenie i wnieśli opłatę.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2 1) (Dz. U. 2020 poz. 875)

W związku z powyższym, zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego zostały odesłane uczestnikom na adres kontaktowy, podany w formularzu zgłoszenia, a opłaty za udział w postępowaniu zwrócone na wskazane za pośrednictwem poczty elektronicznej konta.