31.05.2021
Projekty szkoleniowe

Od czego zacząć? Pierwsze kroki we wdrażaniu metodyki zarządzania projektowego w instytucji publicznej.

Zapraszamy na sesję online Forum Zarządzania Publicznego, poświęconą zarządzaniu projektowemu, która odbędzie się 10 czerwca br., w godz. 09:50-15:00. 

dwóch mężczyzn stoi przy białej tablicy, na której są przyklejone kolorowe karteczki

W trakcie spotkania w dniu 10 czerwca br. zaprezentowane zostaną doświadczenia z budowy kultury organizacyjnej wspierającej podejście projektowe w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dobre praktyki w organizacji biura zarządzania projektami w Ministerstwie Finansów. Zapraszamy także do dyskusji panelowej: Jak efektywnie wdrażać podejście projektowe w instytucji publicznej? W trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli poznać wybrane narzędzia zarządzania projektowego, poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie definiowania projektów, analizy interesariuszy oraz wyzwań z jakimi na co dzień mierzy się biuro zarządzania projektami.  

Udział w sesji i warsztatach jest bezpłatny.

Program

 9:50 – 10:00      Logowanie (MS Teams)

10:00 – 10:05    Otwarcie, dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:05 – 10:55    Prezentacje

 • Znaczenie kultury organizacji we wdrażaniu podejścia projektowego w administracji publicznej
  Wanda Klepacka, Zastępca Dyrektora, Departament Strategii i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Jak zorganizować PMO w administracji – dobre praktyki z Ministerstwa Finansów
  Anna Zbroniec-Kwiatkowska, Naczelnik Wydziału, Departament Zarządzania Strategicznego, Ministerstwo Finansów

10:55 – 11:50   Panel dyskusyjny

Jak efektywnie wdrażać podejście projektowe w instytucji publicznej?

 • Beata Kucharska, Dyrektor Departamentu Strategii i Kontrolingu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Marcin Opas, Dyrektor Generalny, International Project Management Association Polska
 • Ryszard Porębski, Dyrektor, Departament Zarządzania Strategicznego, Ministerstwo Finansów
 • dr Maria Szymborska, Rządowe Biuro Zarządzania Projektami, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Moderator, Katarzyna Woś, Kierownik OWAP KSAP

11:50 – 12:00   Zarządzanie projektami – wsparcie ze strony KSAP
Sylwia Ojdym, Zastępca Dyrektora KSAP

12:00 – 12:30  Przerwa

12:30 – 15:00  Warsztaty

 • Miniwarsztat 1: Uzasadnienie społeczno-ekonomiczne + karta projektu - czyli jak dobrze zdefiniować projekt?
  Krzysztof Witkowski, konsultant, trener i autor programów szkoleniowych dotyczących zarządzania projektami
 • Miniwarsztat 2: Analiza interesariuszy – po co i jak to zrobić dobrze?
  Marcin Opas, Dyrektor Generalny, International Project Management Association Polska
 • Miniwarsztat 3: Przyzwyczajenia urzędnicze, a zarządzanie projektowe. Na jakie przeszkody napotyka Biuro Projektowe w swojej codziennej pracy i czy jest skazane na bycie samotną wyspą?
  Wanda Klepacka, Zastępca Dyrektora, Departament Strategii i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestracja na sesję plenarną i warsztaty

Zgoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 • Link będzie aktywny do 7 czerwca 2021 r., po tym terminie rejestracja zostanie zakończona.
 • Liczba miejsc na miniwarsztatach jest ograniczona. Limit na każdy warsztat to 20 osób. Pierwszych 20 osób zarejestrowanych na każdym warsztacie otrzyma potwierdzenie udziału w warsztacie. Prosimy, aby rejestrować się tylko na jeden warsztat.

Kontakt

Pytania związane z udziałem w sesji i w warsztatach prosimy kierować na adres: fzp@ksap.gov.pl

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na www.fzp.ksap.gov.pl

Logo Forum Zarządzania Publicznego