19.10.2022
Projekty szkoleniowe

Ochrona konkurencji – polskie doświadczenie dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

W dniach 17-21 października 2022 r. w KSAP realizowane jest w ramach programu – Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), szkolenie: Competition enforcement – best practices and tools based on the experience of the Polish Office of Competition and Consumer Protection and partners.

Uczestnicy szkolenia podczas otwarcia

Jest to pierwszy z dwóch modułów szkoleniowych poświęconych zagadnieniom ochrony konkurencji i kontroli koncentracji w tegorocznej, XI edycji AAPPW. Udział w szkoleniach biorą przedstawiciele urzędów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę konkurencji w Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest m.in:

  • podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w zakresie egzekwowania prawa konkurencji,
  • zwiększenie skuteczności i efektywności polityki ochrony konkurencji (w tym zwalczania przewagi kontraktowej w sektorze rolnym) w Krajowych Urzędach Ochrony Konkurencji uczestników,
  • harmonizacja standardów proceduralnych z obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Program

W odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników, w programie szkolenia, zaplanowano tematy m.in. z zakresu badania przypadków uzgodnionych działań antykonkurencyjnych, bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych podczas kontroli, porozumień antykonkurencyjnych, dochodzeń i spraw na rynkach cyfrowych, grzywien nakładanych przez organy ochrony konkurencji i inne.

Partner merytoryczny projektu

Partnerem merytorycznym projektu jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajęcia prowadzone są, poza reprezentantami polskiego UOKiK, również przez ekspertów z innych krajów UE oraz Komisji Europejskiej, OECD i UNCTAD.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, , Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program jest finansowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej na temat AAPPW

logo polskiej pomocy logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych logo Eastern Partnership

  

 

Galeria zdjęć