11.12.2023
Informacje

Nowy Statut KSAP

5 grudnia 2023 r. został opublikowany nowy Statut KSAP nadany przez Prezesa Rady Ministrów (Dz.U z 2023 r. poz. 2632).

dyplomy KSAP

Statut jest podstawowym dokumentem, który określa szczegółowo zapisane w Ustawie o KSAP zadania Szkoły. W paragrafie 14 Premier określił wymagania, jakie stoją przed kandydatami na Słuchaczy kształcenia dualnego lub stacjonarnego. Wymogi te zostały dostosowane do potrzeb administracji publicznej przed jakimi stoi służba cywilna. Jednym z nich jest rezygnacja z limitu wieku dla kandydatów.

Pliki do pobrania