17.12.2020
Informacje

Nowy projekt KSAP – e-szkolenia Radosława Hancewicza

Zapraszamy do udziału w najnowszej propozycji KSAP – pakiecie 7 nowych szkoleń e-learningowych – "Efektywny kierownik" prowadzonych przez Radosława Hancewicza.

na biurku stoi laptop, na ekranie napis elearning, na biurku stoją przybory do pisania

W związku z obecną sytuacją, w której utrudniona jest organizacja szkoleń stacjonarnie, wspólnie z trenerem administracji publicznej Radosławem Hancewiczem, którego znacie Państwo ze szkoleń w Krajowej Szkole Administracji Publicznej uruchomiliśmy nową ofertę e-szkoleń. 

E-szkolenia

E-szkolenie to nagrane, pełnowymiarowe szkolenie, podczas którego trener oprócz omawiania najważniejszych zasad, odpowiada także na pytania, które najczęściej były zadawane przez uczestników na szkoleniach stacjonarnych.

Uprzedzając wątpliwości, nie jest to prezentacja e-learningowa, podczas której uczestnicy widzą jedynie slajdy i czytają notatki.

Zaletą e-szkoleń jest to, że uczestnik:

 • nie musi szukać terminów szkoleń grupowych, ani jechać na miejsce szkolenia – uczestniczy kiedy chce i skąd chce,
 • ogląda szkolenie kiedy ma na to czas, a jeśli podczas oglądania coś oderwie jego uwagę, stopuje szkolenie i wraca do niego wtedy, kiedy znów może się skupić,
 • jakiś temat zainteresował uczestnika szczególnie? Może go obejrzeć kilkukrotnie.

E-szkolenia kierujemy w szczególności do:

 • kierowników różnego szczebla z administracji publicznej,
 • szefów instytucji publicznych,
 • pracowników komórek kadrowych i personalnych uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

Efektywny kierownik

„Efektywny kierownik” to pakiet 7 e-szkoleń, który stanowi pigułkę wiedzy jak zarządzać nowocześnie, skutecznie oraz w jaki sposób realizować kolejne etapy współpracy w relacji: kierownik – pracownik, przy wykorzystaniu sprawdzonych w administracji publicznej nowoczesnych rozwiązań.

E-szkolenia dostępne w ramach pakietu „Efektywny kierownik”:

KIEROWNIK W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ – JAK ZNALEŹĆ SWÓJ WŁASNY, SKUTECZNY STYL ZARZĄDZANIA

Szkolenie jest skierowane do kierowników każdego szczebla począwszy od kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy aż po dyrektorów generalnych, którzy chcą dużo skuteczniej zarządzać pracownikami i uzyskiwać lepsze efekty wspólnej pracy, osiągając jednocześnie większy komfort w zarządzaniu.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak zarządzać, żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas?
 • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej?
 • Planowanie, delegowanie, nadzorowanie i rozliczanie – jak to robić, żeby być skutecznym i uniknąć najczęstszych błędów?

OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ – JAK SPRAWIĆ ŻEBY NIE BYŁA FIKCJĄ?

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego przeprowadzenia ocen okresowych w służbie cywilnej i to zarówno w charakterze oceniającego, jak i osoby nadzorującej proces ocen w urzędzie. Ponadto, celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych porad dotyczących tego procesu, które będą odpowiedzią na częste zarzuty, że oceny są fikcją. Dlaczego się tak dzieje i co zrobić, żeby tak nie było? – na te pytania także padną odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje?
 • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające?
 • Jak dobierać, rozumieć i stosować kryteria oceny oraz do czego odnosić się podczas oceny pracowników?

PRZEPROWADZANIE OCEN OKRESOWYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ A EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA LUDŹMI W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ

Szkolenie jest połączeniem szkoleń „Kierowanie w instytucji publicznej – Jak znaleźć swój własny, skuteczny styl zarządzania” oraz „Ocena okresowa w służbie cywilnej – jak sprawić żeby nie była fikcją?” i składa się z modułów wchodzących w skład tych szkoleń.

OPISYWANIE STANOWISK PRACY

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania opisów stanowisk pracy, a także omówienie najczęstszych błędów pojawiających się zarówno w organizacji całego procesu jak i w samych opisach. Koncentracja na praktycznych aspektach opisów stanowisk pracy, to atut tego szkolenia, wynikający z doświadczeń prowadzącego, który omawia dziesiątki zagadnień, o które był pytany podczas szkoleń prowadzonych z tego tematu przez ostatnie 14 lat, w różnych urzędach wdrażających ten system.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów?
 • Czym są opisy stanowisk pracy oraz jak prawidłowo zorganizować proces opisywania stanowisk w urzędzie?
 • Jak poprawnie sporządzić opis stanowiska pracy w służbie cywilnej?

WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

Szkolenie skierowane jest do członków zespołów wartościujących oraz do osób, które nadzorują lub koordynują w urzędzie proces opisywania i wartościowania stanowisk pracy, a także do osób zainteresowanych wykorzystaniem wyników wartościowania do kształtowania polityki wynagrodzeń w urzędzie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Na czym polega proces wartościowania oraz jak sprawnie i poprawnie przeprowadzić wartościowanie w urzędzie?
 • Jak zgodnie z metodą analityczno-punktową zwartościować stanowiska pracy w służbie cywilnej?
 • Jak zbadać anomalia płacowe i wykorzystać wyniki wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie?

OPISYWANIE I WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY –  JAK REALNIE I SKUTECZNIE WYKORZYSTAĆ TEN SYSTEM W URZĘDZIE?

Szkolenie jest połączeniem szkoleń „Opisywanie stanowisk pracy” oraz „Wartościowanie stanowisk pracy” i składa się z modułów wchodzących w skład tych szkoleń.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Szkolenie ma na celu przekrojowe omówienie najważniejszych zasad i problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Jest skierowane jest do:

 • kierowników każdego szczebla począwszy od kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy aż po dyrektorów generalnych
 • osób nadzorujących lub koordynujących obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędzie
 • pracowników komórek kadrowych lub personalnych wykonujących zadania związane z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Kierownik w instytucji publicznej – Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas?
 • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej?
 • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje?
 • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające?
 • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów?
 • Nabór i wprowadzanie nowych pracowników – kto w urzędzie ma tu coś do zrobienia?
 • Jak skutecznie podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników w urzędzie?

PAKIET WSZYSTKICH SZKOLEŃ – EFEKTYWNY KIEROWNIK

Wierząc, że wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy na powyższe e-szkolenia!

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Justyna Krawczyk, tel. +48 22 60 80 101, 667-334–432, justyna.krawczyk@ksap.gov.pl

Elektroniczna Platforma Szkoleniowa KSAP

Szkolenia e-learningowe dostępne są na Elektronicznej Platformie Szkoleniowej KSAP (EPS).

Sprawdź szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystać z EPS oraz Regulamin EPS.

Sposób zapisu na szkolenia zależy od tego, czy zgłoszenie następuje indywidualnie, czy za pośrednictwem instytucji, w której jesteście Państwo zatrudnieni.

Zapraszamy!!!