26.04.2024
Informacje

Nowi absolwenci KSAP

"Polska administracja potrzebuje dziś odważnych i nowatorskich idei" – napisał w liście do absolwentów Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. 26 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie kształcenia XXXIV Promocji Ignacy Łukasiewicz

uczestnicy uroczystości w auli KSAP

W liście, odczytanym przez Szefową służby cywilnej Anitę Noskowską-Piątkowską, Premier podkreślił, że absolwenci kończą KSAP w szczególnym momencie polskiej administracji – w przededniu objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Zachęcał: "Nie wahajcie się czerpać z doświadczenia i wiedzy Waszych koleżanek i kolegów, ale też bez obaw dzielcie się swoimi pomysłami, nawet tymi najbardziej śmiałymi". Jako konstytucyjny zwierzchnik korpusu służby cywilnej, do którego niebawem dołączą nowi absolwenci, Premier dodał: "Jestem przekonany, że razem będziemy mogli zrealizować nawet najtrudniejsze i najśmielsze projekty na rzecz rozwoju Polski oraz spokojnego i dobrego życia obywatelek i obywateli".

Szefowa służby cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska w swoim przemówieniu powiedziała: "Bądźcie zawsze otwarci na ludzi i ich potrzeby, pamiętajcie, że to my mamy służyć obywatelom, a nie oni nam. Bądźcie najwyższej klasy profesjonalistami, z których Polska zawsze będzie dumna”.

Dyrektor KSAP zwracając się do absolwentów podkreślił, by niezależnie od miejsca i charakteru pracy nie zapomnieli, że służba cywilna to dbałość o obywateli i troska o dobro wspólne. Życzył im wszelkiej pomyślności i sukcesów w pracy urzędniczej.

Do zebranych zwrócili się także:

  • Rafał Czaplicki – w imieniu słuchaczy XXXIV Promocji,
  • Patrycja Sadowska – absolwentka XXXIII Promocji, przedstawicielka Stowarzyszenia Absolwentów KSAP,
  • Wojciech Kowalewski – absolwent XIV Promocji, przedstawiciel Fundacji Alumni KSAP.

Zdobyte dyplomy uprawniają absolwentów do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej, a nabyta w Szkole wiedza i umiejętności dają im solidne podstawy rozwoju dalszej profesjonalnej kariery. Absolwenci KSAP pracują na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Są zatrudnieni w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz w organizacjach międzynarodowych.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć