02.05.2022
Informacje

Nowi absolwenci KSAP

Dyplom ukończenia Krajowej Szkoły jest certyfikatem najwyższego profesjonalizmu w zawodzie urzędnika – napisał w liście do absolwentów Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. 29 kwietnia br. odbyło się zakończenie kształcenia XXXII Promocji Rudolf Weigl.

uczestnicy uroczystości w auli KSAP

Oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych absolwenci KSAP wnoszą do służby cywilnej coś więcej – poczucie misji i wzorową postawę etyczną – napisał Premier Mateusz Morawiecki. 

Odnosząc się do sytuacji międzynarodowej Premier wyraził przekonanie, że „absolwenci szkoły kształcącej najlepsze kadry polskiej służby cywilnej są w pełni świadomi powagi obecnej sytuacji i wyzwań, jakie niesie ona dla Polski”.

Prezes Rady Ministrów przywitał nowych absolwentów KSAP w szeregach służby cywilnej i życzył im wielu sukcesów w trudnej i odpowiedzialnej pracy dla Polski.

Zwracając się do absolwentów Minister Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej podkreślił, że praca w administracji publicznej wymaga otwartości, zarówno na nowości technologiczne, jak i społeczno-kulturowe. Minister wyraził pewność, że „absolwenci KSAP są bardzo dobrze przygotowani, aby na te wyzwania odpowiedzieć.” Szef Służby Cywilnej podziękował słuchaczom za ich zaangażowanie w zbiórki na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz realizację projektu społecznego, w ramach którego słuchacze remontowali mieszkania najuboższych seniorów Warszawy.

Dyrektor KSAP, dr Wojciech Fedreczyk podkreślił rolę administracji i państwa, nie tylko w stwarzaniu warunków do jak najlepszego rozwoju społecznego, gospodarczego i cywilizacyjnego, ale także w dbaniu o życie i zdrowie obywateli. Życząc absolwentom sukcesów zawodowych dodał: „jestem przekonany, że jesteście, tak jak poprzednie roczniki absolwentów, świetnie przygotowani, aby służyć dobru wspólnemu.”

Uroczystość poprzedziło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Patrona Szkoły – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Nowym Absolwentom życzymy wielu sukcesów w tworzeniu nowoczesnej i skutecznej administracji.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć