31.01.2024
Informacje

Nowe terminy egzaminów językowych

Zachęcamy pracowników administracji publicznej (i nie tylko) do przystępowania do egzaminów z języków obcych w ramach Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego. Dostępne nowe terminy!

dziewczyna siedzi przed otwartym laptopem, w tle na czarnej tablicy napisy w różnych językach

W 2024 roku egzaminy odbędą się w następujących terminach:

  • 29.02.2024 (w godz. 10.00–13.00) – j. angielski, poziom zaawansowany C1
  • 15.03.2024 (w godz. 10.00–12.30) – j. angielski, poziom średniozaawansowany B2
  • 11.03.2024  (w godz. 09.00–11.30) – j. francuski, poziom średniozaawansowany B2
  • 11.03.2024 (w godz. 09.00–11.30) – j. niemiecki, poziom średniozaawansowany B2

Certyfikat wydany przez Krajową Szkołę Krajowej Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego jest honorowany w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej oraz przy ubieganiu się o przyjęcie do służby dyplomatyczno-konsularnej. 

Certyfikaty Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego wydawane są na poziomie średniozaawansowanym (B2), zaawansowanym (C1) i biegłym (C2).

Do postępowania sprawdzającego poziom znajomości języka obcego mogą przystępować pracownicy urzędów administracji publicznej oraz osoby niezwiązane zawodowo z administracją publiczną, pod warunkiem uruchomienia Postępowania Sprawdzającego z danego języka dla słuchaczy KSAP.

Więcej na temat Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego.