14.09.2014
Projekty szkoleniowe

Narodowa Agencja Ukrainy ds. Służby Cywilnej z wizytą stażową w KSAP

W dniach od 14 do 26 września 2014 r. przedstawiciele Narodowej Agencji Ukrainy ds. Służby Cywilnej uczestniczą w wizycie stażowej „Performance management within CAF users organizations (central and local government)” zorganizowanej przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Wizyta odbywa się w ramach projektu współpracy bliźniaczej „Support to Civil Service Development in Ukraine”.

Program wizyty

Głównym celem wizyty jest zapoznanie uczestników z doświadczeniami performance management oraz funkcjonowaniem modelu CAF (Common Assessment Framework) w polskich instytucjach administracji publicznej. Podczas dwutygodniowej wizyty w Polsce uczestnicy programu zapoznają się najlepszymi praktykami w dziedzinie zarządzania w sektorze publicznym. Przedstawiciele administracji ukraińskiej odwiedzą m.in.: Urząd Miasta Krakowa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Doświadczenie KSAP w realizacji projektów twinningowych

Współpraca bliźniacza (tzw. twinning) to partnerska współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi z krajów Unii Europejskiej. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej aktywnie współpracuje w ramach tego projektu poprzez przeprowadzanie szkoleń i wizyt studyjnych.

Do dotychczasowych projektów twinningowych wdrażanych przez KSAP należą:

  • Strengthening the Capacities of Ministry of Foreign and European Affairs (MFEA) in Performing its Role as a National Coordinator of EU Affairs
  • Support to Strengthening Administrative Capacity Through Development of the Competences Framework in Civil Service
  • Support to the Development and Improvement of the Civil Servants Training System in Ukraine
  • Support to Civil Service Development in Ukraine

Współpraca bliźniacza

Głównym celem współpracy bliźniaczej, która powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 roku, jest wspieranie instytucji publicznych oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską. Obecnie współpraca twinningowa ma szczególne znaczenie w tworzeniu nowoczesnej administracji państwowej w krajach kandydujących do UE oraz w nowo przyjętych państwach członkowskich. Projekty twinningowe są realizowane poprzez przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń oraz wizyt studyjnych w instytucjach kraju dawcy pomocy.