17.11.2020
Projekty szkoleniowe

Najlepsze praktyki polityk publicznych

W dniach od 16 do 20 listopada 2020 r. KSAP organizuje szkolenie online dla urzędników administracji publicznej z Gruzji, z zakresu planowania i efektywnego wdrażania polityk publicznych. Szkolenie realizowane jest w ramach programu: Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

zrzut ekranu z uczestnikami szkolenia

Partner projektu

Partnerem projektu jest LEPL - Zurab Zhvania School of Public Administration w Kutaisi, w Gruzji. Szkoła została powołana do życia dekretem Prezydenta Gruzji, podlega Ministerstwu Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Gruzji. Jednym z głównych zadań szkoły jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji publicznej i samorządowej.

Cel projektu

Celem szkolenia jest zaprezentowanie skutecznych metod przygotowania, wdrażania i oceny działań publicznych prowadzonych przez administrację publiczną, z wykorzystaniem polskich i międzynarodowych doświadczeń oraz dobrych praktyk.   

Program szkolenia

Program obejmuje wykłady, dyskusje, konsultacje on-line w ramach  następujących tematów:

  • Polityka i porządek publiczny,
  • Komunikowanie polityki publicznej,
  • Projektowanie polityki publicznej,
  • Osiąganie celów w polityce publicznej - instrumenty polityki,
  • Ocena i odpowiedzialność publiczna w politykach publicznych,
  • Przypadki szczególne w komunikacji w zakresie porządku publicznego,
  • Przygotowanie policy papers, dokumentów do komunikacji polityki,
  • Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego,
  • Polityka publiczna w okresie transformacji gospodarczej - doświadczenia polskiej polityki społecznej.

Przewidziano także spotkanie z liderem polskiej polityki publicznej, byłą wicepremier i minister rozwoju panią Jadwigą Emilewicz.

W ramach programu uczestnicy szkolenia zwiedzą również wirtualnie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wezmą udział w spotkaniu kulturalno-integracyjnym on-line.

Forma realizacji

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID 19, szkolenie realizowane jest w trybie on-line, na platformie ZOOM.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program jest finansowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

Więcej na temat AAPPW

logo gruzińskiej szkoły Zurab Zhvania School of Public Administration

Zurab Zhvania School of Public Administration

logo polskiej pomocy   logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych   logo Partnerstwa Wschodniego