04.03.2021
Nabór

Nabór do projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej – spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne w sprawie naboru do projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Spotkania odbędą się 5 i 15 marca.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

Najbliższe spotkania:

  • 5 marca br. (piątek), godz. 10:00 – 11:00,
  • 15 marca 2021 r. (poniedziałek), 15:00 – 16:00.

Spotkanie realizowane są w formule online. Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Nabór

Od 8 lutego do 19 marca 2021 r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

  • Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS),
  • University of Public Service (UPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu w tym program na stronie internetowej projektu.

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny