20.01.2022
Nabór

Nabór do Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej

Ruszyła kolejna tura naboru. Od 20 stycznia do 25 lutego 2022 r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, gr. VII – już ostatnia.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

Akademia Zarządzania to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Program jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i University of Public Service (UPS).

Cel projektu

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Uczestnicy projektu

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu będą przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji rządowej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Udział w programie kształcenia jest bezpłatny.

Program kształcenia

Akademia Zarządzania to kompleksowy program doskonalenia kluczowych kompetencji menedżerów średniego szczebla zarządzania instytucji publicznych, dający praktyczne wsparcie merytoryczne, związane z objęciem nowych ról i stanowisk. Program łączy diagnozę umiejętności menedżera (Development Center), warsztaty, zajęcia prowadzone metodami angażującymi uczestników oraz indywidualne sesje informacji zwrotnej. Więcej na temat programu kształcenia, na stronie Akademii Zarządznia.

Forma realizacji

  • dwudziestoczterodniowy program kształcenia dla kadry menadżerskiej średniego szczebla (zajęcia rozłożone w czasie do 9 miesięcy),
  • zajęcia organizowane w Polsce (10 dni zajęć) oraz w instytucjach partnerskich w HAUS (5 dni zajęć) i na Węgrzech (5 dni zajęć),
  • sesje Development Center,
  • indywidualne sesje coachingowe dla uczestników (2 sesje coachingowe  informacji zwrotnej z Development Center).

Harmonogram realizacji zajęć dla grupy nr 7:  na stronie Akademii Zarządzania.

Spotkania informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne nt. Akademii Zarządzania:

  • 15 lutego 2022, godz. 15.00 - 16:00
  • 18 lutego 2022, godz. 10.00 - 11:00
  • 21 lutego 2022, godz. 10:00 - 11:00

Link do zgłoszenia udziału w spotkaniu: Akademii Zarządzania.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Akademii Zarządzania, w zakładce Rekrutacja.

Zapraszamy!

logo fińskiego instytutu HAUS logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny