02.06.2021
Nabór

Nabór do Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej

Ruszyła kolejna tura naboru. Od 2 czerwca do 2 lipca 2021 r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Serdecznie zapraszamy!

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

Akademia Zarządzania to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Program jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i University of Public Service (NUPS).

Jeśli chcesz:

 • rozwinąć swoje kompetencje zarządcze,
 • nawiązać kontakt z innymi osobami, które na co dzień stają wobec takich wyzwań jak Ty,
 • poznać doświadczenia w zakresie zarządzania w innych krajach,

ten projekt jest dla Ciebie! To już ostatnia szansa, aby dołączyć do Akademii Zarządzania.

Cel projektu

Celem projektu jest:

 • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej,
 • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej.

Uczestnicy projektu

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Projekt obejmie wsparciem 120 osób. Udział w programie kształcenia jest bezpłatny.

Forma realizacji

 • dwudziestodniowy program kształcenia dla kadry menadżerskiej średniego szczebla (zajęcia rozłożone w czasie do 9 miesięcy),
 • zajęcia organizowane w Polsce (13 dni zajęć) oraz w instytucjach partnerskich w Finlandii (5 dni zajęć) i na Węgrzech (5 dni zajęć),
 • sesje Development Center (pre i post sesja),
 • indywidualne sesje coachingowe dla uczestników (2 sesje coachingowe  informacji zwrotnej z Development Center).

Program kształcenia

Program kształcenia obejmuje następujące obszary:

 • inteligencja emocjonalną i integralne zarządzanie sobą,
 • zarządzanie zespołami,
 • komunikacja z pracownikami i klientem zewnętrznym,
 • motywowanie i inspirowania pracowników,
 • wystąpienia publiczne,
 • przywództwo adaptacyjne,
 • zarządzanie zmianą,
 • etyka,
 • metody angażowania użytkowników z wykorzystaniem metody design thinking.

Więcej o programie na stronie projektu.

Spotkania informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne nt. Akademii Zarządzania:

 • piątek 11 czerwca 2021 r., godz. 10:00
 • środa 16 czerwca 2021 r., godz. 15:00
 • środa 23 czerwca 2021 r., godz.11:00

Rejestracja na spotkania na stronie Akademii Zarządzania.

Nabór

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie: 02.06-02.07.2021 r., w elektronicznym systemie zgłoszeń na stronie projektu.

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Akademii Zarządzania, w zakładce Rekrutacja.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Zapraszamy!

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny