23.02.2021
Projekty szkoleniowe

Myślenie projektowe: Design thinking (V sesja online)

W dniach 23-26 lutego 2021 r. realizowana jest ostatnia z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP (grupy III i IV), w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Temat spotkania: Metody angażowania użytkowników w tworzenie usług publicznych.

na blacie leży dużo kartek, na nich są widoczne rysunki, kolorowe karteczki, długopisy

Tematyka sesji 

Program sesji obejmuje następujące zagadnienia: 

  • budowa kultury otwartości i dialogu,
  • myślenie projektowe: design thinking (empatia – dla kogo?, diagnoza potrzeb – po co?, generowanie pomysłów – co?, prototypowanie – jak?, testowanie – czy?)
  • serwis design thinking (proces, przestrzeń, ludzie).

Forma realizacji 

Zajęcia w  formule online będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy: 

  • 23-24.02.2021 r. – Grupa III (20 osób) 
  • 25-26.02.2021 r. – Grupa IV (21 osób) 

Zajęcia, zgodnie z założeniami, powinny zostać zrealizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, jednak w obecnej sytuacji epidemiologicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online. 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS). 

Celem projektu jest: 

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej, 
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej. 

Adresat projektu 
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu. 

Finansowanie projektu 
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej. 

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii.

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć