10.03.2023
Informacje

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji – staż w ramach Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda

W dniach 27 lutego – 10 marca br. KSAP gościł na dwutygodniowym stażu przedstawicielkę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji, przebywającą w Polsce na Uniwersytecie Wrocławskim, na rocznym stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda.

zdjęcie grupowe przedstawicieli KSAP i stażystki

Cel stażu

Celem wizyty stażowej w Szkole było zapoznanie się z organizacją i metodami kształcenia pracowników polskiej administracji publicznej oferowanymi przez KSAP, zwłaszcza w kontekście rozwoju talentów i wdrażania coachingu. Pani Ana Jebirashvili, radca w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi gruzińskiego MSZ, jest certyfikowanym coachem (ICF). W ramach stypendium w Polsce pracuje nad tematem wsparcia rozwoju talentów i podnoszenia kwalifikacji.

Program

Podczas pobytu w Warszawie, stażystka zapoznała się z procesem i metodami kształcenia stacjonarnego, ustawicznego oraz innowacyjnymi programami kształcenia oferowanymi przez KSAP. Miała okazję wziąć udział w IX sesji III edycji projektu “Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej”, przyglądać się warsztatom dla Dyrektorów Generalnych oraz sesji Development Center w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.

W ramach programu stażu zorganizowano również spotkanie z przedstawicielem Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, umożliwiające stażystce zapoznanie się z organizacją systemu służby cywilnej, rekrutacji oraz szkoleń dla członków korpusu. Dodatkowo, w czasie wizyty studyjnej w Urzędzie Transportu Kolejowego, przedstawione zostały dobre praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności program zarządzania talentami.

Finansowanie

Wizyta studyjna jest realizowana w ramach Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która wspiera przemiany w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej.

Galeria zdjęć