10.01.2024
Projekty szkoleniowe

Minipodręcznik maxipraktyk już dostępny!

Publikacja, rezultat projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, jest już dostępna na stronie KSAP. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się!

W trakcie sesji peer learning w projekcie Synergia, zrealizowanej w formacie Forum Zarządzania Publicznego w dniu 11.12.2023  r., zaprezentowano projekty wdrożeniowe, zrealizowane w polskich instytucjach administracji publicznej. Projekt Synergia stworzył unikalną szansę rozwoju kompetencji wyższej kadry zarządzającej w administracji publicznej. Zbiór dobrych praktyk, wypracowanych podczas zajęć w międzynarodowym środowisku urzędników z Łotwy, Bułgarii, Węgier i Polski, stał się inspiracją do działań i propagowania rezultatów projektu w postaci publikacji: „Minipodręcznik – maxipraktyk. Dobre praktyki zarządzania instytucją w administracji publiczne”, której autorem jest pan Dagmir Długosz. Publikacja została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Do kogo adresowana jest publikacja?

Publikacja przeznaczona jest dla urzędników administracji publicznej, zwłaszcza menedżerów średniego i wyższego szczebla, ale może służyć pomocą badaczom administracji i konsultantom oraz dydaktykom, prowadzącym projekty dla administracji publicznej. Zawarty w niej materiał obejmuje wszystkie najważniejsze obszary współczesnego zarządzania, w których można i warto stosować transfer dobrych praktyk zarządzania. 

Gdzie jest dostępna?

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją, która jest ogólnodostępna i można ją pobrać ze strony KSAP, w zakładce Wydawnictwa.

Projekt Synergia

Więcej informacji o projekcie SYNERGIA znajdą Państwo na stronie projektu.

Finansowanie

Projekt i publikacja finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; działanie 4.3.: współpraca ponadnarodowa. 

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny