21.09.2022
Projekty szkoleniowe

Mentoring w Synergii – szkolenia w ramach części wdrożeniowej II edycji projektu

W dniach 19-21.09.2022 realizowane jest szkolenie z zakresu mentoringu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie – laureata konkursu na najlepszy projekt wdrożeniowy w ramach II edycji projektu SYNERGIA.

uczestnicy podczas szkolenia

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Warszawie, działając w ramach konsorcjum z powiatowymi stacjami, wdraża projekt rozwoju kluczowych kompetencji pracowników, którego celem jest przygotowanie grupy mentorów oraz wdrożenie kompleksowego szkolenia osób rozpoczynających pracę w strukturach Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej.

Program

W programie szkolenia z zakresu mentoringu zaplanowano omówienie następujących tematów:

  • wprowadzenie do mentoringu, w tym: modele mentoringu, etapy mentoringu, budowanie i struktura sesji mentoringowej, mentoring w organizacji;
  • kompetencje i warsztat mentora, w tym: rozumienie i (samo)rozwój roli mentora, komunikacja mentora z mentee, praca z celami i planowanie, techniki prowadzenia sesji;
  • rozpoznanie i praca z potrzebami mentee, w tym: budowanie kontraktu na mentoring;
  • korzyści i ryzyka związane z wdrażaniem mentoringu, radzenie sobie z trudnościami;
  • przygotowanie planu działań wdrożeniowych dla struktur WSSE.

Forma szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie hybrydowej: 3 dni szkolenia odbywają się stacjonarnie w siedzibie KSAP (19-21.09.2022 r.), a następnie jedna sesja follow-up odbędzie się online (26.09.2022 r.)

Wdrożenia w projekcie SYNERGIA

Więcej na temat części wdrożeniowej w projekcie.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć