12.05.2022
Projekty szkoleniowe

Lean Management czyli szczupłe zarządzanie – jak poprawić efektywność funkcjonowania organizacji i zwiększyć wartość tworzonych produktów oraz usług

Zapraszamy na sesję online Forum Zarządzania Publicznego, poświęconą tematyce Lean Management, która odbędzie się 24 maja br., w godz. 10:00-15:00.

W trakcie spotkania 24 maja br. przedstawione zostaną najważniejsze założenia koncepcji lean management, powody dla których warto idee szczupłego zarządzania wdrażać także w sektorze publicznym. Zaprezentowane zostaną także przykłady skutecznego wykorzystania lean management w instytucjach publicznych oraz doświadczenia w zarządzaniu jakością w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Zapraszamy także do dyskusji panelowej: „Szczupłe zarządzanie” w instytucjach publicznych? Po co i jak to zrobić?  W trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli  poznać wybrane narzędzia lean management m.in służące doskonaleniu i rozwiązywaniu problemów  w duchu lean, idee zarządzania wizualnego oraz poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie podejścia procesowego.

Udział w sesji i warsztatach jest bezpłatny.

Program

9:50 – 10:00     Logowanie (MS Teams)
10:00 – 10:05   Otwarcie, Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP
10:05 – 11:00   Prezentacje

 • Lean Management w instytucjach publicznych – utopia czy nieunikniona przyszłość?
  dr inż. Maciej Pieńkowski, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Jak doskonalić organizację i jakość w zarządzaniu - dobre praktyki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  dr inż. Agnieszka Tomaszewska, Naczelnik Wydziału Instrumentów Zarządzania i Ochrony Warstwy Ozonowej, Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny

 • "Szczupłe zarządzanie" w instytucjach publicznych? Po co i jak to zrobić?
  • dr inż. Maciej Pieńkowski, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Maria Rusowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością
  • dr inż. Agnieszka Tomaszewska, Naczelnik Wydziału Instrumentów Zarządzania i Ochrony Warstwy Ozonowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Moderator, dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:00 – 12:30   Przerwa
12:30 – 15:00   Miniwarsztaty

 • Miniwarsztat 1
  Eliminacja marnotrastw w instytucjach publicznych z wykorzystaniem Lean Managment
  dr hab. Piotr Walentynowicz, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • Miniwarsztat 2
  Raport A3 jako narzędzie doskonalenia i rozwiązywania problemów w duchu Lean Managment
  Olimpia Niziołek, trener, konsultant z zakresu lean managment
 • Miniwarsztat 3
  Stosowanie Lean Managment w instytucjach publicznych – podejście procesowe
  dr inż. Maciej Pieńkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Miniwarsztat 4
  Zarządzanie wizualne w instytucjach publicznych
  Dariusz Suchłabowicz, lider oraz konsultant wdrożeń w programach lean managment

Rejestracja na sesję plenarną i warsztaty

Formularz zgłoszeniowy

 • Link będzie aktywny do 20 maja 2022 r., po tym terminie rejestracja zostanie zakończona.
 • Limit na każdy warsztat to 20 osób. Pierwszych 20 osób zarejestrowanych na każdym warsztacie otrzyma potwierdzenie udziału w warsztacie. Prosimy, aby rejestrować się tylko na jeden warsztat.

Kontakt

Pytania związane z udziałem w sesji i w warsztatach prosimy kierować na adres: fzp@ksap.gov.pl

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na www.fzp.ksap.gov.pl

logo Forum Zarządzania Publicznego - z lewej strony dwie białe i dwie czerwone twarze, z prawej napis forum zarządzania publicznego