14.06.2023
Projekty szkoleniowe

KULTURA ORGANIZACYJNA. Jak tworzyć kulturę organizacyjną nowoczesnego urzędu?

Zapraszamy na sesję Forum Zarządzania Publicznego poświęconą poznaniu praktyk oraz wymianie doświadczeń w obszarze tworzenia kultury organizacyjnej w administracji publicznej. Sesja odbędzie się 29 czerwca br., w godz. 10:00-15:00, stacjonarnie, w KSAP.

na czarnej tablicy narysowane kredą buźki i check boxy: zielona uśmiechnięta, żółta neutralna, czerwona smutna

W trakcie spotkania 29 czerwca br. zaprezentowane zostaną doświadczenia instytucji administracji publicznej w kreowaniu, poszukiwaniu i zmianie kultury organizacyjnej m.in. w Urzędzie Transportu Kolejowego, Biurze Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Zapraszamy także do dyskusji panelowej: Jak zarządzać poprzez tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej? Natomiast w trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli wstępnie zdiagnozować dojrzałość kultury procesowo-projektowej, spojrzeć na kulturę organizacyjną poprzez model CAF (Wspólną Metodę Oceny), a także zastanowić się w jaki sposób kompetencje zarządcze i promowane wartości wpływają na kulturę organizacyjną oraz czy turkus to kolor administracji?

Udział w sesji i warsztatach jest bezpłatny. Więcej na temat sesji.

Program

  9:30 – 10:00   Rejestracja
10:00 – 10:05   Otwarcie, dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP
10:05 – 11:00   Prezentacje

 • Jak kreować kulturę organizacyjną w czasie procesu ciągłej zmiany?
  Małgorzata Kalata, Dyrektor Generalny, Urząd Transportu Kolejowego
 • W poszukiwaniu zdrowej kultury organizacyjnej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
  Monika Malinowska, Radca – HR, Departament Finansowy, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako organizacja ucząca się
  Stanisława Zwijacz, Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny
Jak zarządzać poprzez  tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej?

 • Aleksandra Fąfara, Inspektor Wojewódzki, Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Małgorzata Kalata, Dyrektor Generalny, Urząd Transportu Kolejowego
 • Dr hab. Rafał Kasprzak, Instytut Zarządzania Wartością SGH
 • Sławomir Wysocki, konsultant zarządzania sektorem publicznym
 • Stanisława Zwijacz, Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Moderator, dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:00 – 12:30  Przerwa
12:30 – 15:00  Warsztaty

 • Miniwarsztat 1: Czy Twój urząd ma dojrzałą kulturę procesowo-projektową? Zdiagnozuj obszary doskonalenia i zaprojektuj zmianę organizacyjną.
  prof. Jacek Strojny, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
 • Miniwarsztat 2: Otwórz oczy – zobacz kulturę organizacyjną poprzez model CAF.
  Sławomir Wysocki, konsultant zarządzania sektorem publicznym
 • Miniwarsztat 3: Budowanie kultury organizacyjnej poprzez kompetencje zarządcze w urzędzie.
  Agnieszka Pacer-Lach, Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Miniwarsztat 4: Czy turkus to kolor administracji? 
  Dr hab. Rafał Kasprzak, Instytut Zarządzania Wartością SGH

Więcej informacji na temat warsztatów. Miejsca na warsztatach są limitowane. Osoby zarejestrowane na warsztaty otrzymają potwierdzenie udziału w ciągu trzech dni roboczych od daty zarejestrowania się. Prosimy, aby rejestrować się tylko na jeden warsztat.

Rejestracja

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w sesji i warsztatach, za posrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Link będzie aktywny do 27 czerwca 2023 r. (do godz. 14:00), po tym terminie rejestracja zostanie zakończona.

Kontakt

Pytania związane z udziałem w sesji i w warsztatach prosimy kierować na adres: fzp@ksap.gov.pl

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na www.fzp.ksap.gov.pl

Logo Forum Zarządzania Publicznego

 

Wideo